PRODUCTO SIMPLE

FONS D'INVERSIÓ

Santander Gestión Global Equilibrado, F.I.


 

Per a clients conservadors que volen poder batre la inflació assumint un nivell de risc mitjà/alt amb una inversió diversificada.

icon-san academy

icon-san time

icon-san retrospective

A qui va dirigit?

Horitzó temporal Tipus de fons

Inversors amb coneixements financers bàsics.

Almenys 4 anys.

Fons global que inverteix fins al 60 % en renda variable.

   


Un fons per diversificar la teva cartera invertint a qualsevol geografia

Fons global que permet accedir a moltes fonts d'inversió per obtenir una cartera diversificada. Per fer-ho, es realitza un sòlid i estructurat procés d'inversió.

El fons promou característiques mediambientals o socials, segons el que s'indica a l'article 8 del reglament (UE) 2019/2088.

Características del Fondo Santander Gestión Global Equilibrado, F.I.

 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4253.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 40 % en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia i, per tant, té un risc de crèdit molt elevat.
 • Consulta aquí el fullet, el DDF i la fitxa completa de Santander Gestión Global Equilibrado, F.I.

Clases de participación del fondo

Classe ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestión Comissió de depósito Valoració i liquidació

Classe AJ

ES0113605010

1 participacióa

1,55%-1,65% anual sobre el patrimonib

0,1% anual sobre el patrimoni

D+3

Classe S

ES0113605002

1 participació

1,55%-1,65% anual sobre el patrimonib

0,1% anual sobre el patrimoni

D+3


Si vols contractar aquest fons i no ets client, fes-te client.


Quins riscos implica invertir en aquest fons?

Invertir en fons implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÉDIT

A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors. És el risc que l'emissor no pugui atendre els pagaments.

 • DE MERCAT

És la possibilitat que els instruments financers cotitzin o tinguin un valor per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS

La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT

És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT

Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals, socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

T'interessa?

Consulta més informació del fons i comença a contractar-lo.

Santander Gestión Global Equilibrado, F.I.

Icon / check Created with Sketch. Fons per a diferents expectatives de rendibilitat.

Icon / check Created with Sketch. Per als qui tenen com a objectiu batre la inflació.

Icon / check Created with Sketch. Volen optimitzar la rendibilitat-risc de la seva inversió.

Et pot interessar

×
${loading}
×