Z7_3OKIGJ82O0P6D0Q99MVQBNQJJ3
Z7_3OKIGJ82O0P6D0Q99MVQBNQJB0

CARACTERÍSTIQUES

COBERTURES

Protegeix les teves explotacions agrícoles i ramaderes

L’activitat agrària està condicionada per una gran varietat de riscos que l’ésser humà no pot controlar, com les condicions meteorològiques, la malaltia dels animals o les avaries en la maquinària.

L’Assegurança Agrària Combinada és una assegurança ramadera i de collites amb la qual podràs protegir les teves explotacions agrícoles i ramaderes d’aquests riscos imprevisibles que afectin la teva explotació durant la vigència de l’assegurança.

L’Assegurança Agrària Combinada té les cobertures pròpies d’una assegurança ramadera i de collita, prou àmplies per aportar seguretat a la font d’ingressos del professional agrícola, reduint així la seva dependència de les ajudes de l’Estat.

La pòlissa engloba els sectors agrícoles, forestal, ramader i aqüícola amb diversos avantatges:

 • Assegurances agrícoles i forestals. Cobertures adaptades a cada tipus de cultiu, amb l’opció d’assegurar tota la producció esperada i, amb posterioritat, estendre la cobertura en mòduls complementaris.¹
 • Assegurances ramaderes i aqüícoles. Cobreixen la pèrdua de l’animal per causes alienes al ramader/aqüicultor, i protegeixen el ramader/aqüicultor d’una disminució de la producció.¹ Ofereix cobertura per sanejament obligatori que garanteix la viabilitat de l’explotació.
 • Assegurança de retirada i destrucció d’animals morts. Cobreix les despeses derivades de la recollida i el trasllat de cadàvers d’animals, mitjançant contenidors, des d’un lloc accessible per als camions a l’entrada de l’explotació, així com la destrucció d’aquests.1

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Mòduls i garanties de les assegurances

Les cobertures varien en funció del sector que s’asseguri, i estan definides en mòduls o en garanties (bàsiques i addicionals).

 • Assegurances agrícoles i forestals. S’estructuren en mòduls de cobertures que permeten l’elecció de garanties, personalitzant així el contracte d’assegurança segons les característiques de l’explotació.
  Aquestes assegurances garanteixen els danys produïts, tant en la producció com en la plantació, davant de riscos de pedra, gelada, riscos excepcionals com els derivats d’incendis, inundacions i/o vent o altres adversitats climàtiques. La cobertura de les instal·lacions és opcional.1
 • Assegurances ramaderes i aqüícoles. Aquestes assegurances parteixen d’un paquet bàsic de cobertures al qual es poden afegir garanties addicionals que permeten adaptar aquest producte a les necessitats específiques de l’explotació.1 Es diferencia entre garanties bàsiques i addicionals:
  1. Garanties bàsiques: cobreixen els danys ocasionats en els animals per a totes les explotacions pels riscos que es descriuen a continuació.

   Sanejament bàsic
   Febre aftosa
   EEB (encefalopatia espongiforme bovina)
   Riscos climàtics
   Atac d’animals
   Mortalitat massiva
   Altres
  2. Garanties addicionals: complementen les garanties bàsiques.

   Malalties
   Accidents individuals
   Mort de cries
   Sanejament extra
   Parts
   Mastitis
   Pèrdua de qualitat de la llet
   Altres
  3. Assegurances per retirada i destrucció d’animals morts. S’estableixen dues garanties bàsiques opcionals:1

   General: per a explotacions en què es retiren i destrueixen tots els animals que moren.
   Parcial: per a les explotacions d’oví i cabrum amb activitat de reproducció i recria que disposin d’autorització pròpia per gestionar els seus cadàvers en una zona d’aprofitament per a espècies necròfagues (ZPAEN).

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82O0P6D0Q99MVQBNQJB2

Assegurança Agrària Combinada

Icon / check Created with Sketch. Redueix els riscos de pèrdues d’ingressos.

Icon / check Created with Sketch. Assegura el total de la producció prevista.

Icon / check Created with Sketch. Accedeix a cobertures adaptades al teu sector.

Z7_3OKIGJ82O0P6D0Q99MVQBNQJB1
Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q50LBKTM95B6

Et pot interessar

×
${loading}
×