1/6 Aquest número és indicatiu del risc del producte, essent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc. Producte cobert pel Fons de garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit fins a 100.000 euros.

Interessos mensuals

Podrà rendibilitzar el saldo amb el Compte 1|2|3.

Bonificació de rebuts

Estalviarà en domiciliar els seus rebuts al Compte 1|2|3.

Targeta La Meva
Altra 1l2l3

Una targeta de crèdit per finançar les seves compres especials o despeses extraordinàries amb una de les millors tarifes del mercat.

Global Select

Sentir-se Select allà on vagi

Espais a mida

  • International Clients

  • Justícia

  • Salut

  • Agro