Z7_3OKIGJ82OO3RD06GQ14CMFUC73
Z7_3OKIGJ82OO3RD06GQ14CMFUCN0

PRODUCTO SIMPLE

Què és l'EINF?

L'estat d'informació no financera (EINF) és un informe en què les empreses recopilen informació sobre les seves accions relacionades amb el medi ambient, el personal, els drets humans i altres temes relacionats amb la sostenibilitat.

L'estat d'informació no financera està regulat per la Llei 18/2017 i la Llei 11/2018 que apareix al BOE i que transposa la Directiva 2014/95/UE sobre la divulgació d'informació no financera i diversitat.

A Banco Santander volem oferir-te una guia d'estats d'informació no financera per posar en valor les accions de responsabilitat social de la teva empresa.

És obligatori presentar l'estat d'informació no financera?

L'estat d'informació no financera és d'aplicació per a totes les empreses que tinguin més de 250 treballadors que, o bé tinguin la consideració d'entitats d'interès públic d'acord amb la legislació d'auditoria de comptes (excepte les entitats que tenen la qualificació d'empreses petites i mitjanes d'acord amb la Directiva 34/2013) o que, durant dos exercicis consecutius reuneixin, en la data de tancament de cada exercici, almenys una de las circumstàncies següents:

  • Que el total de les partides de l'actiu sigui superior a 20.000.000 €.
  • Que l'import net de la xifra anual de negocis superi els 40.000.000 €.

Beneficis de certificar els EINF de la teva empresa

Marca la diferència

Una oportunitat perquè la teva empresa pugui diferenciar-se de la competència, transmetent l'impacte que la teva empresa genera en la societat i en l'entorn.

Comparteix la teva gestió

Podràs informar de la teva activitat en matèria ambiental, social i de governança aportant transparència als teus clients i empleats, i a la societat.

Com es pot marcar la diferència?

Accedeix a la primera versió dels teus EINF i obtingues un descompte per auditar-los.

Guia per a l'elaboració d'EINF

T'oferim una guia d'orientació per elaborar l'EINF d'acord amb la Llei 11/2018.

AENOR

Tindràs l'oportunitat d'auditar-lo amb AENOR amb un descompte del 15%.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OO3RD06GQ14CMFUCN3
Z7_3OKIGJ82OO3RD06GQ14CMFUCN1
Z7_3OKIGJ82OO3RD06GQ14CMFUCF0

Et pot interessar

×
${loading}
×