Santander Private Banking Gestión SA SGIIC

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, SA, SGIIC (SPBG) és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva, registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 60, especialitzada en la gestió i l'administració d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) i en la gestió discrecional de carteres.

Informació de la gestora Santander Private Banking Gestión, SGIIC, SA:


Política de millor execució

Fusió entre FERMAT 2006 SICAV S.A., (societat absorbida) y MORINVEST SICAV, S.A. (societat absorbent)

${loading}
×