Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQRVC5

Santander Private Banking Gestión SA SGIIC

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, SA, SGIIC (SPBG) és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva, registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 60, especialitzada en la gestió i l'administració d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) i en la gestió discrecional de carteres.

Informació de la gestora Santander Private Banking Gestión, SGIIC, SA:


Política de millor execució

Z7_3OKIGJ82O84F106GF4TF6OV636
Z7_3OKIGJ82O82R506Q3VQEPMRSD0
${loading}
×