Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q50LBKTMTRB5

Què és Ibex 35?

L’IBEX 35 és l’índex borsari de referència de la borsa espanyola, i mesura el comportament conjunt de les 35 empreses més negociades (les que desperten més interès i més freqüent comprador i venedor entre els accionistes), entre les que cotitzen en el Sistema d’Interconnexió Borsària Electrònic (SIBE) en les quatre borses espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València).

Quines empreses formen l’Ibex 35?

L’Ibex 35 està format per les empreses del mercat espanyol que després d’una anàlisi del comitè assessor tècnic compleixen millor els paràmetres de:

  • Capitalització
  • Liquiditat
  • Volum negociat

Per tant, és una espècie de mite pensar que són necessàriament les empreses més grans del mercat les que formen l’Ibex 35, ja que es tracta més aviat d’una mitjana d’aquests indicadors. Tanmateix, sí que es tracta d’un índex ponderat per capitalització borsària (nombre d’accions en circulació per preu per acció), és a dir, no totes els valors que en formen part tenen el mateix pes. Les companyies de més capitalització en tenen més i, per tant, les seves alces i baixes influiran en gran manera en el moviment d’aquest índex, per la qual cosa s’han de mirar amb molta atenció.

L’Ibex 35 mostra l’estat de la borsa i és un bon indicador de l’estat de l’economia espanyola. De fet, analitzant la seva evolució des de la seva creació el 14 de gener del 1992 et pots fer una idea del que ha passat amb la borsa espanyola durant els últims vint anys.

Com es trien els valors que formen part de l’Ibex 35?

L’Ibex 35 està format per les 35 empreses més importants d’Espanya. L’elecció d’aquestes empreses la decideix un grup d’experts denominat Comitè Assessor Tècnic (CAT), que es reuneix dues vegades l’any (normalment el juny i el desembre, tot i que poden fer-se reunions extraordinàries) i valora el pes de les companyies en el mercat borsari. Per a això, tenen en compte alguns factors, com ara:

  • Preu unitari de cada acció.
  • Variació en percentatge i en euros respecte a la sessió anterior.
  • Volum d’accions que s’intercanvien en una sessió, especificat en euros.
  • Capitalització: és la dimensió econòmica de l’empresa, el nombre d’accions en circulació multiplicat pel preu de cadascuna.
  • PER: és un indicador que calculat a la inversa indica la rendibilitat de la inversió al llarg de l’any si aquest valor es mantingués constant.

Rendibilitat per dividend: és el resultat de dividir el dividend esperat entre el preu de cada acció.

Què ha de tenir un valor per poder formar part de l’Ibex 35?

Perquè un valor sigui un possible candidat per formar part de l’Ibex 35 ha de superar uns filtres mínims:

  • Capitalització mitjana. La capitalització mitjana del futur integrant ha de ser superior al 0,30% de la capitalització mitjana de l’Ibex 35 durant el període de control (els sis mesos que van d’una reunió a l’altra). Això implica excloure als valors de petita capitalització.
  • Negociació. El segon filtre estableix que el valor s’ha d’haver negociat en, almenys, un terç de les sessions del període de control.

Rànquing. Si això últim no fos així, aquest valor encara es podria triar si estigués entre els 20 amb més capitalització.

Com es calcula l’Ibex 35?

La fórmula matemàtica amb què es calcula el valor de l’Ibex 35 es basa en la capitalització de cadascun dels valors que el formen, així com en un coeficient d’ajustament, que s’aplica a fi d’evitar que possibles operacions financeres (com ara ampliacions de capital, reduccions...) puguin afectar-ne la cotització. La fórmula és la següent:


Per calcular el valor de l’Ibex 35 un dia concret es parteix del de la sessió anterior. Aquest valor es multiplica per un percentatge obtingut de dividir la suma actual de les capitalitzacions de les 35 empreses de l’Ibex entre la suma de les capitalitzacions dels valors de l’índex del dia anterior. En el cas que s’hagi produït alguna operació estranya que pugui desvirtuar-ne el resultat, llavors s’aplica un valor de ponderació corrector (J) a aquestes últimes capitalitzacions. Quant a la capitalització d’un valor o empresa de l’Ibex 35, aquesta s’obté de la multiplicació del nombre d’accions de cada societat pel valor de cotització del dia concret.

Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q50LBKTMTRR4

Et pot interessar

×
${loading}
×