Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OUR3

Què és CNMV?

La CNMV o Comissió Nacional del Mercat de Valors és l’organisme que supervisa o inspecciona els mercats de valors espanyols i l’activitat de les societats que emeten o ofereixen valors, les empreses que presten serveis d’inversió i les institucions d’inversió col·lectiva. El seu objectiu és doble:

  • vetllar per la transparència dels mercats de valors espanyols,
  • i vetllar per la protecció dels inversors.

Com a organisme supervisor del mercat de valors que és, tots els emissors que vulguin cotitzar a Espanya i totes les emissions que es facin han de tenir l’autorització de la CNMV.

La CNMV es va crear amb la Llei 24/1988 del mercat de valors i, des d’aleshores, recull informació de les empreses que cotitzen a la borsa i de totes les emissions de valors que es fan a Espanya, vigila els moviments del mercat i atén les qüestions i reclamacions dels inversors, entre altres funcions.

Part de la documentació que rep la CNMV es pot consultar als seus arxius públics. L’organisme, a més, elabora informes diaris sobre la situació dels mercats de valors espanyols i de les principals companyies cotitzades.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OU72

Et pot interessar

×
${loading}
×