Què és Usdefruit?

És un dret real d’ús o gaudi d’un bé aliè. La persona titular de l’usdefruit és una simple persona prenedora respecte de la cosa, però no n’és la propietària ni la posseïdora; és a dir, té l’ús o el gaudi de la cosa, però no la propietat.

 La pot fer servir o gaudir-ne, obtenir-ne els fruits o els rendiments, tant en espècie o en dineraris, però no en pot disposar lliurement perquè no té el dret de propietat del bé esmentat. Per tant, qui en té l’usdefruit (persona usufructuària) no pot alienar ni disminuir el valor del bé, ja que no en té la propietat. El dret d’usdefruit és limitat en el temps (no indefinit).

Et pot interessar

×
${loading}
×