Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJB1V0

Què és la TAE d'una hipoteca?

La TAE o taxa anual equivalent en les hipoteques és un indicador en forma de tant per cent anual que indica el cost efectiu de la hipoteca, que inclou el tipus d’interès, però també les despeses i les comissions bancàries.

La TAE és un indicador més complet que el tipus d’interès nominal anual (TIN), ja que permet comparar préstecs hipotecaris amb condicions diferents (tipus d’interès, comissions, despeses, terminis i forma d’amortització) i veure quin és més rendible.

Com es calcula la TAE en les hipoteques?

La TAE o taxa anual equivalent en les hipoteques es calcula mitjançant una fórmula matemàtica que té en compte els interessos que el client ha de pagar, les comissions i qualsevol altre tipus de despeses que tinguin relació amb el préstec hipotecari, a excepció de les de notaria. Així mateix, s’hi inclouen els costos dels serveis associats amb el contracte de préstec hipotecari (com les assegurances) si aquests han condicionat l’obtenció del préstec en les condicions ofertes.

A Espanya és obligatori que la TAE figuri en la documentació i la publicitat dels productes financers. En el cas de les hipoteques variables, la TAE o taxa anual equivalent es calcula a partir del supòsit que el tipus d’interès i les altres despeses es mantindran en el valor que tenen en el moment del càlcul. En aquest cas, el banc haurà de fer servir l’expressió “TAE variable” a efectes informatius.

Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJB1V1

Et pot interessar

×
${loading}
×