Què és el PIB o producte interior brut?

El producte interior brut (PIB) mesura el valor de tots els béns i serveis que produeix una economia en un període (normalment un any). El PIB és un indicador que s'utilitza per conèixer la riquesa que genera un país.

El PIB es calcula trimestralment, tot i que la dada que s'utilitza per mesurar la mida d'una economia (i fer comparacions entre països) és el PIB anual.

Un país està creixent econòmicament quan la taxa de variació del PIB augmenta; és a dir, quan el PIB d'un any és més gran que el de l'any anterior. Això vol dir que s'incrementen de forma general tant el consum com la despesa i la inversió.

En canvi, quan el PIB disminueix, cau el consum i es redueix l'ocupació i la inversió. Es parla de recessió quan s'acumulen almenys dos trimestres amb una taxa de variació del PIB negativa.

Quins tipus de PIB hi ha?

El producte interior brut d'un país es pot expressar en termes nominals o reals. D'aquesta manera, el PIB nominal és el valor, a preus de mercat, de la producció de béns i serveis finals produïts durant un període determinat, mentre que el PIB real és el valor d'aquesta producció a preus constants (a preus d'un any base específic). El PIB real permet expressar millor el creixement d'una economia perquè en el càlcul no es té en compte l'efecte de l'increment dels preus.

D'altra banda, el PIB per càpita o renda per càpita mesura la relació existent entre el nivell de renda d'un país i la seva població. Per fer-ho, cal dividir el producte interior brut (PIB) d'aquest país entre el nombre d'habitants.

Fórmula del PIB: com es calcula?

Hi ha diverses maneres de calcular el PIB d'una economia: sumant la despesa total dels consumidors en béns i serveis finals, afegint el total de rendes pagades per les empreses als propietaris dels factors o bé sumant els valors afegits bruts de totes les empreses.

 • El mètode de la despesa.
  Correspon a la demanda agregada, la suma de la despesa dels consumidors en béns i serveis finals durant un període de temps. La fórmula és la següent:         

PIB = C + I + G + X – M

On:

 • C és el consum.
 • I, la inversió.
 • G, la despesa pública.
 • X, les exportacions.
 • M, les importacions.

 • El mètode de l'ingrés.
  És el resultat de la suma dels ingressos que perceben els propietaris dels factors productius (feina i capital) durant un període de temps. La fórmula és:

PIB = RA + EBE + Impostos - Subvencions

On:

 • RA equivale a la remuneración de los asalariados.
 • EBE es el excedente bruto de explotación.

 • El mètode del valor afegit.
  Se suma el valor afegit brut que es genera en la producció dels béns i serveis d'una economia en un període de temps determinat. La fórmula és:        

PIB = VAB + Impuestos – Subvenciones

On:

 • VAB equival al valor afegit brut.


Qualsevol d'aquestes tres fórmules per calcular el PIB dona el mateix resultat.

Et pot interessar

×
Advertiment

Advertiment

No s'ha trobat contingut per a: ‭wbc_contenido_ca/root/glosario/pib-producto-interior-bruto/Enlaces con Fixed/Conector FAQs Con desplegables y Fixed‭

 
${loading}
×