Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OQP1

Què és franquícia en una assegurança?

La franquícia d’una assegurança és la part del cost dels danys que queda exempt de cobertura per part de la companyia asseguradora. Per exemple, si un client contracta una assegurança de cotxe amb una franquícia de 300 euros, el mateix client s’haurà de fer càrrec del cost dels sinistres l’import dels quals no superi aquesta quantitat; a partir de danys superiors als 300 euros, serà la companyia d’assegurances qui se’n faci càrrec.

La franquícia és un concepte que s’utilitza principalment a l’hora d’assegurar vehicles i que les companyies asseguradores ofereixen com a contrapartida als clients que volen aconseguir una reducció en la prima de l’assegurança. Com més gran sigui la franquícia d’una assegurança, més baixa serà la prima de l’assegurança.

En una assegurança de cotxe amb franquícia la companyia d’assegurances continuarà cobrint els danys que es produeixin per responsabilitat civil (els danys a tercers), però en el cas de danys propis (sobre el mateix vehicle assegurat) serà el client qui hagi de respondre primer per aquests danys, fins i tot arribar a la quantitat establerta com a franquícia.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OQ50

Et pot interessar

×
${loading}
×