Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9SI5

Què és Factoring?

El Factoring és un instrument de finançament comercial a curt termini. El seu avantatge principal sobre la resta és que atorga capacitat de finançament als clients a mesura que van facturant.

Per tant, podem dir que sempre que un client tingui factures pendents de cobrament, les podria factoritzar i obtenir finançament i alguns serveis addicionals.

Quins són els beneficis del Factoring?

Elimina la incertesa en la data de cobrament.

Permet anticipar el valor de les vendes des que s’emet la factura.

Permet disposar de finançament de manera flexible.

No canvia la forma de pagament dels clients, que simplement paguen al Santander.

En la modalitat SENSE RECURS; a més, cobreix el risc d’insolvència, disminueix la partida de comptes que s’ha de cobrar i al client no li apareix el finançament a la CIRBE.

Quins tipus de Factoring hi ha?

Factoring amb recurs: línia de finançament amb cessió de factures de persones lliurades triades pel client. Ens cedeix la globalitat de les seves vendes i ho notifiquem a les persones lliurades perquè paguin directament a Santander Factoring y Confirming (SFC).
En cas d’impagament es carrega al client.

Factoring sense recurs: línia de finançament amb cessió de factures de persones lliurades triades pel client i classificades per SFC. Ens cedeix la globalitat de les seves vendes i ho notifiquem a les persones lliurades perquè paguin directament a Santander Factoring y Confirming (SFC).
SFC assumeix el risc d’insolvència.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9SA4

Et pot interessar

×
${loading}
×