Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDHMR3

Què és Confirming?

El Confirming és un servei financer que permet gestionar els pagaments d’una empresa als seus proveïdors. L’entitat financera que ofereix el Confirming avança l’import de la factura en qüestió al proveïdor, que podrà cobrar aquesta factura de manera anticipada finançant-la abans de la data de venciment.

El funcionament del Confirming s’inicia amb l’enviament al banc, per part de l’empresa client, de les ordres de pagament confirmades abans del venciment; posteriorment, el banc informa els proveïdors de l’import i la data de pagament i els dona l’opció de triar entre cobrar anticipadament la factura finançant-la o esperar que venci.

què és el confirming

Tipus de Confirming

Existeixen diversos tipus de Confirming segons les fórmules de pagament del client:

 • Confirming estàndard: és la modalitat mitjançant la qual el banc gestiona els pagaments del seu client als proveïdors, els ofereix l’opció d’anticipar les factures pendents de cobrament.
 • Pagament immediat finançat: en aquesta modalitat el client i el proveïdor pacten una data de pagament anterior a la del venciment de la factura, a canvi es negocia un descompte per pagament immediat de la factura. En aquesta opció de Confirming el client envia al banc la factura que ha de pagar, la qual abona al moment al proveïdor, i finança així el client fins al venciment originari de les factures, data en la qual carrega en compte l’import avançat, més les comissions i els interessos.
 • Pagament finançat: en aquest tipus de Confirming el client paga la factura al proveïdor en la data de venciment, i finança aquest pagament a un termini determinat, transcorregut el qual el banc li carregarà al compte el pagament finançat, més les comissions i els interessos.

El Confirming també es pot classificar en funció de qui assumeix el risc d’impagament:

 • Confirming sense recurs: el proveïdor no assumeix cap risc en cas d’impagament per part del client.
 • Confirming amb recurs: el proveïdor assumeix el pagament en el cas d’un impagament per part del client.

Avantatges del Confirming

El Confirming ofereix avantatges tant per al client com per al proveïdor. En particular, el Confirming permet al client:

 • Millorar les relacions comercials amb els proveïdors.
 • Reduir la gestió administrativa.
 • Tenir la possibilitat d’obtenir un descompte en les factures dels proveïdors superior al cost del finançament.
 • Finançar els pagaments als proveïdors.

Al proveïdor, per la seva part, el Confirming li facilita:

 • Gestionar de manera àgil les factures.
 • Cobrar al comptat o al venciment, segons li convingui.
 • Eliminar la possibilitat d’impagament en cas de Confirming sense recurs.
 • Accedir a finançament, sense consumir la seva pròpia línia de crèdit.
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDHM72

Et pot interessar

×
${loading}
×