Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9BD1

Què és Rènting?

El rènting és el lloguer a llarg termini d’actius fixos, com ara vehicles i equipament ofimàtic i informàtic. El contracte té un termini determinat, amb unes rendes fixes que no varien en tot el termini, que acostumen a incloure els costos de manteniment, l’assegurança, etc.

Es dirigeix tant a grans empreses, pimes, autònoms i, fins i tot, particulars.

Quins són els beneficis del rènting

Control: les rendes fixes permeten tenir un control sobre les despeses i evitar costos afegits i sorpreses.

Serveis inclosos: a més de l’ús i el gaudi del bé, l’opció de rènting normalment n’inclou el manteniment, l’assegurança i totes les gestions relacionades.

Flexibilitat: el contracte de rènting s’adapta a les necessitats de cada client, ajusta la renda segons la durada d’aquest, els serveis inclosos i, en el cas de l’arrendament de vehicles, el quilometratge.

Especialització: el rènting permet externalitzar una part del negoci a un especialista que ofereix un assessorament, un servei d’atenció i un estalvi de temps en gestions.

Tractament fiscal favorable: el rènting per a empreses i autònoms es considera una despesa, per la qual cosa el seu IVA és deduïble segons la fiscalitat del client. L’import de la renda també es dedueix pel que fa a l’impost de la renda segons la fiscalitat del client.

Quins tipus de rènting hi ha?

  • Rènting de cotxes i vehicles. Lloguer de vehicles a llarg termini amb tots els serveis inclosos. Per a turismes i industrials fins a 3.500 kg de PMA.
  • Rènting tecnològic: lloguer a llarg termini d’equips amb serveis de valor afegit inclosos. Per a béns relacionats amb tot l’entorn tecnològic, ordinadors, portàtils, tauletes, impressores, fotocopiadores, etc. de qualsevol marca/proveïdor.
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9BT0

Et pot interessar

×
${loading}
×