Z7_3OKIGJ82O0CA706G15BIMUA3L5

Què és la inflació?

La inflació és la pujada generalitzada dels preus dels béns i serveis d'una economia durant un període de temps. Aquest increment dels preus es mesura a través de l'evolució de l'IPC.

La inflació és una de les variables macroeconòmiques més importants que tenen en compte els governs a l'hora de prendre decisions de política econòmica, perquè proporciona informació sobre el comportament d'una economia i ajuda a predir la seva evolució futura.

La inflació suposa la disminució del poder adquisitiu dels diners: l'alça dels preus sostinguda en el temps implica que, com tot és més car, amb la mateixa quantitat de diners es poden comprar menys béns que abans.

Tipus d'inflació

La inflació es pot classificar segons les causes que la provoquen (inflació per demanda o per costos, principalment) o segons el percentatge d'increment (deflació, inflació moderada, galopant o hiperinflació).

Estanflación

L'estagflació és el concepte que s'aplica a una situació en què hi conviuen una alta inflació i un estancament del creixement econòmic, amb taxes de creixement baixes o fins i tot negatives.

És una de les situacions que pot haver-hi en una economia més complexes de resoldre, perquè les solucions per controlar l'alça dels preus i per reactivar l'economia normalment són contradictòries.

Inflació subjacent

La inflació subjacent és la variació en els preus dels béns i serveis de l'IPC, però sense tenir en compte l'efecte de l'energia ni els aliments no elaborats.

Aquest indicador és més precís que el de la inflació general, perquè permet conèixer millor la situació estructural de l'economia d'un país i ajuda a predir l'evolució futura de la inflació perquè en el càlcul no es tenen en compte factors que es consideren transitoris o molt volàtils, com ara els béns energètics i sense elaborar. És l'indicador que tenen en compte les autoritats i els bancs centrals per prendre les decisions de política econòmica i monetària per corregir la inflació.

Inflació galopant

Una inflació es defineix com a galopant quan es produeix un increment desmesurat dels preus que supera els dos o tres dígits en un any (més del 10 o el 100%). És en aquesta situació quan comencen a aparèixer problemes en l'economia.


Hiperinflació

Es parla d'hiperinflació quan els preus pugen a taxes superiors a un 1.000% anual. És una situació extrema i excepcional que desemboca en una greu crisi econòmica. Normalment es produeix en moments de guerres, crisis polítiques, etc., quan es fan polítiques monetàries expansives que impliquen una creació arbitrària de diners.

En situacions d'hiperinflació hi ha un descontrol absolut dels preus i el poder adquisitiu dels consumidors disminueix veloçment, per la qual cosa la població prova de gastar els diners tant ràpid com sigui possible abans que els preus pugin més i els diners perdin tot el valor. En aquest moment es produeix el que es coneix com a “fuga de diners”.

Z7_3OKIGJ82O0CA706G15BIMUA3D4

Et pot interessar

×
Z7_3OKIGJ82O0CA706G15BIMUA3D6
Advertiment

Advertiment

No s'ha trobat contingut per a: ‭wbc_contenido_ca/root/glosario/inflacion/Enlaces con Fixed/Conector FAQs Con desplegables y Fixed‭

 
${loading}
×