Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJVD27

Què són notícies falses?

En un món hiperconnectat, en què la informació ens arriba en temps real a través dels múltiples mitjans digitals (xarxes socials, blogs, fòrums, missatgeria instantània, correu electrònic, mitjans digitals...), adquireixen especial rellevància les notícies falses a Internet o fake news, que assoleixen una gran audiència en un temps relativament curt i poden causar greus perjudicis o danys a persones i organitzacions.

Què és?

És una informació falsa, creada a propòsit i de manera que es percebi com a veritable, a fi que es divulgui massivament a través de mitjans de comunicació escrits, audiovisuals i digitals a través d’Internet, així com de xarxes socials, correu electrònic o missatgeria instantània.

Quin és l’objectiu de les notícies falses a Internet?

Darrere de cada notícia falsa s’amaguen diferents motivacions, des de difondre informació falsa en perjudici de terceres persones o organismes fins a una cosa tan senzilla com incitar la persona receptora del missatge a causar danys al seu ordinador.

Com es pot identificar una notícia falsa?

  • Acostuma a tractar-se de notícies o informacions que no estan signades pel seu autor.
  • No se citen ni les referències ni les fonts de les dades.
  • No hi acostuma a figurar la data de publicació, així s’assegura que circuli el màxim de temps possible.
  • Són informacions i notícies amb un component emocional important per atreure l’atenció de les persones, com ara morbositat, por, alguna cosa que està de moda, etc.
  • Estan escrites en llenguatge estàndard internacional, independentment de l’idioma en què estiguin redactades, i acostumen a incitar a reenviar-les pel bé comú, així se’n facilita la difusió.

És responsabilitat d’una societat ben informada no contribuir a la propagació de notícies falses, per a això cal que ens assegurem, en la mesura que sigui possible, que la informació procedeix de fonts fiables i que la contrastem entre diverses fonts.

Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJVDI6

Et pot interessar

×
${loading}
×