Què és Biometria?

Les empremtes dactilars, la retina, l’iris dels ulls o els trets facials i de veu són cada vegada patrons més habituals per a la verificació d’identitat. Què en saps de la biometria i de per què la identificació biomètrica s’aplica a diferents sistemes de seguretat?

Què és?

La biometria consisteix en el reconeixement inequívoc de persones en funció dels trets físics (empremtes dactilars, retines, iris, cara...) o de conducta (la signatura, la manera de caminar o, fins i tot, el tecleig), que són característiques pròpies i unívoques de cada persona. No canvien amb el temps i no depenen de les circumstàncies ni de l’entorn. Es tracta d’un procés similar al que habitualment fa l’ésser humà quan reconeix i identifica els seus congèneres per l’aspecte físic, la veu o la manera de caminar.

Depenent del sistema de reconeixement que es fa servir, podríem parlar de biometria de veu o de reconeixement facial o ocular, entre d’altres.

Per què es fa servir el reconeixement biomètric

La biometria es fa servir generalment per implementar controls d’accés a instal·lacions (lectors d’empremta digital per obrir portes) i/o a sistemes/dispositius (desbloqueig amb empremta digital als telèfons mòbils). Mitjançant tècniques i algoritmes matemàtics es reconeixen els trets físics o conductuals d’una persona per identificar-la (autenticació) i concedir-li o negar-li l’accés (autorització).

Quins són els avantatges de fer servir sistemes biomètrics?

  • Evita que els usuaris hagin de recordar contrasenyes per accedir als sistemes de TI.
  • Evita la pèrdua de les targetes magnètiques, les claus i altres mecanismes de control d’accés similars, que poden derivar en accessos no autoritzats.
  • Dificulta que es produeixin accessos no autoritzats, com passa fàcilment mitjançant el robatori de contrasenyes.
  • Permeten una identificació fiable dels individus, ja que aquesta es basa en característiques úniques d’aquests.

Els avenços tecnològics permeten que la biometria augmenti la fiabilitat de la identificació dels usuaris basant-se en trets o característiques personals úniques.

Et pot interessar

×
${loading}
×