Què és backup?

Què és el backup, per a què es fa servir una còpia de seguretat i per què l’hauries de fer. Les còpies de seguretat permeten evitar pèrdues d’informació que pot arribar a ser vital per al funcionament d’una empresa o institució, així com també de contingut personal.

Què és?

En informàtica, un backup és una còpia de la informació (duplicat), entenent per informació els fitxers, les aplicacions, les configuracions de les aplicacions i els mateixos sistemes operatius de les màquines. Generalment, les còpies de seguretat es fan de la informació sensible o important per a un individu o organització.

Per a què es fa servir?

Aquestes còpies de seguretat de la informació permeten assegurar que si es produeix un incident de seguretat (ransomware que xifra els arxius que hi ha en un ordinador/servidor) o un esborrament accidental de la informació, aquesta es pugui recuperar i estigui disponible quan es necessita.

Qualsevol sistema informàtic pot ser objecte d’atacs o de virus que podrien comprometre tota la informació que hi tenim emmagatzemada, per això és important assegurar-nos que aquesta està fora de perill i que la podríem recuperar en qualsevol moment.

És molt important assegurar que es mantenen còpies de seguretat actualitzades de la informació, així com tenir la màxima diligència en el seu resguard per evitar pèrdues d’informació importants per al funcionament d’una empresa, institució o organització, o pèrdues de contingut personal. A més, cada cert temps és convenient fer proves per comprovar que la informació es pot recuperar a partir de les còpies de seguretat i que aquesta és correcta.

Com es fan les còpies de seguretat?

Generalment, les organitzacions disposen d’un procediment documentat per a la realització de backups, en què es detalla quina informació es copia, de quina manera es fa, amb quines eines, on s’emmagatzema, la periodicitat amb què es copia i tots els detalls que hi estan associats.

Les organitzacions acostumen a fer servir eines automatitzades per a la realització de backups, com Veeam Backup o Arcserve Backup, que permeten configurar la realització de còpies de seguretat i tots els paràmetres que hi estan associats, com ara:

  • Tipus (complet, tota la informació; incremental, només els canvis des de l’última còpia completa)
  • Periodicitat i hora (diària, setmanal...)
  • Magatzem de les còpies (servidor, núvol, suport físic)

Els dispositius més utilitzats per dur a terme les còpies de seguretat són discos durs externs, dispositius òptics com DVD i cintes. També és comuna la realització de còpies de seguretat mitjançant serveis de còpia al núvol, en què els backups s’emmagatzemen en un espai contractat al núvol, i no en un suport físic.

La tècnica de backup permet emmagatzemar i conservar la nostra informació (fitxers, aplicacions i informació del mateix sistema), de manera que ens permet recuperar les dades en cas que el sistema d’informació pateixi danys o pèrdues accidentals de les dades emmagatzemades.

Et pot interessar

×
${loading}
×