Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9A5NO7
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9A5N44
Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9A5N46

Finançament de mobiliari per a empreses

El lísing mobiliari de Banco Santander és una manera pràctica i àgil de finançar l’equipament de la teva empresa.1

A través del lísing mobiliari financem fins al 100% del valor d’adquisició de qualsevol equip o bé moble que la teva empresa necessiti: maquinària, equips informàtics, mobiliari i estris, però també instal·lacions fotovoltaiques, equips especialitzats, vaixells, aeronaus i tot tipus d’elements de transport.

Aprofita els avantatges fiscals2 del lísing mobiliari, molts més que els d’altres productes financers.

I no oblidis que aquest producte és compatible amb les línies de finançament ICO, BEI i altres convenis que et permetran beneficiar-te de millors tipus d’interès.


Què obtens amb el lísing mobiliari?

Optar pel lísing mobiliari per equipar la teva empresa està ple d’avantatges:

 • Avantatges financers:
 • Màxim avantatge fiscal2 respecte a altres formes de finançament.
 • Possibilitat de finançar fins al 100% del preu de compra.
 • L’IVA o l’IGIC de la compra és a càrrec del banc, no del client.
 • Estructura de pagament “a mida”: primeres quotes elevades, quotes constants, creixents...
 • Compatible amb línies ICO i altres línies de mediació, BEI, FEI...
 • Avantatges fiscals:
 • Tant els interessos com l’IVA o l’IGIC de les quotes es poden deduir amb caràcter general.
 • Amortització accelerada del bé en l’impost de societats o IRPF2 que no afecta el compte de resultats.Característiques

 • Modalitat. Arrendament financer (lísing).
 • Termini. A partir de 2 anys, amb un màxim de 7 anys, inclosos els terminis existents en les línies ICO, BEI.
 • Import. Sense mínim.
 • Amortització. Tu tries com vols pagar. La quota és fixa i mensual i els interessos es paguen anticipadament. Tot i que pots triar altres opcions.

Quan acaba el termini estipulat en el contracte, el client té opció de compra sobre el bé, normalment per un import equivalent a una quota més.

A més, pots contractar una assegurança de danys i pèrdua total per a tots els equips finançats a través del lísing mobiliari.


Com ho pots contractar?

Et recomanem que sol·licitis un estudi financer fiscal que reflecteixi l’estalvi fiscal que proporcionaria una operació de lísing respecte a altres formes de finançament.

Ves a la teva oficina Santander més propera per contractar el lísing mobiliari.

I si en vols més informació, et truquem nosaltres!

Parlem?

Si vols més informació sobre aquest servei, escriu-nos.

Z7_3OKIGJ82O0K8F0Q9UCQL9A5N45

Lísing mobiliari

Z7_3OKIGJ82O8K440QPV9TKPP9H51
Z7_3OKIGJ82O8K440QPV9TKPP9HC4

Et pot interessar

×
${loading}
×