Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3F6VQMOP331
Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3F6VQMOP333

El covid-19 ha suposat una crisi sense precedents. Per reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia, la Unió Europea ha aprovat el paquet d'estímuls més gran de la seva història, que combina el pressupost a llarg termini de la Unió (el Marc Financer Plurianual 2021-2027) amb un instrument temporal per impulsar la recuperació, anomenat NextGenerationEU. L'import econòmic supera els 1,8 bilions d'euros.

Aquest pla de recuperació per a Europa té com a objectiu afavorir la sortida de la crisi i assentar les bases d'una Europa moderna, més ecològica, sostenible, digital i resilient, i millor adaptada als reptes actuals i futurs.

Marc financer plurianual 2021-2027

El pla de recuperació per a Europa es dota, en primer lloc, amb els recursos del marc financer plurianual de la Unió Europea. Aquest és un pla de despesa plurianual que transforma en termes financers les prioritats de la UE i limita la despesa durant un període determinat. El proper Marc Financer Plurianual, per al període 2021-2027, ascendeix a 1.074 milions d'euros.

El pressupost a llarg termini de la Unió està adreçat a transformar l'economia, reforçar el mercat únic, impulsar la doble transició ecològica i digital i intensificar la cooperació en seguretat i defensa.

NextGenerationEU 2021-2026

La novetat de l'esforç econòmic que farà la Unió per recuperar-se de les conseqüències de la crisi del covid-19 és la posada a disposició dels països membres de NextGenerationEU. Es tracta d'un instrument temporal de recuperació dotat amb 750.000 milions d'euros i que té per objectiu contribuir a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia del coronavirus i impulsar la recuperació.

Aquesta iniciativa econòmica d'emergència busca accelerar la recuperació sostenible de la UE, mitigar els danys econòmics i socials immediats i preservar i crear llocs de treball. Per fer-ho, NextGenerationEU inclou diversos instruments financers, principalment el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR) i l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE).

L'element central de NextGenerationEU és el Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR). El MRR està dotat amb 672.500 milions d'euros en préstecs i subvencions que estaran disponibles per donar suport a les reformes i inversions empreses pels països de la UE. El seu objectiu és mitigar l'impacte econòmic i social de la pandèmia de coronavirus i fer que les economies i societats europees siguin més sostenibles i resilients i estiguin millor preparades per als reptes i les oportunitats de les transicions ecològica i digital.

Per la seva banda, ReactUE, o Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (ReactUE), és una nova iniciativa que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de crisi aplicades a l'inici de la pandèmia per la UE a través de la Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus i la Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus Plus. La seva dotació econòmica ascendeix a 47.500 milions d'euros i el seu objectiu és contribuir a una recuperació ecològica, digital i resilient de l'economia.

ReactUE posa fons a disposició dels programes actuals de la política de cohesió de la Unió; és a dir, aporta finançament extra que se suma als recursos ja previstos per al període 2021-2027 per al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD). Aquests fons addicionals s'aportaran el 2021-2022 amb càrrec a NextGenerationEU.

A més d'aquests dos instruments, NextGenerationEU també aportarà fons addicionals a altres programes o fons europeus ja existents, com ara Horitzó 2020 (que dona suport a activitats d'investigació i innovació), InvestEU (que dona suport a la inversió a la Unió), Desenvolupament rural o el Fons de Transició Justa (FTJ, que ajuda els territoris que encaren reptes socioeconòmics greus derivats del procés de transició energètica).

Repartiment de fons per països membres

Dels 750.000 milions d'euros que componen NextGenerationEU, 672.500 milions d'euros es canalitzaran als 27 països membres de la Unió Europea via Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 312.500 milions d'euros en subvencions i 360.000 en préstecs. L'assignació a cadascun dels països s'ha calculat a partir d'indicadors demogràfics, el PIB per càpita, la taxa de desocupació mitjana dels últims 5 anys i la caiguda econòmica a conseqüència de la pandèmia.

En concret, dins del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència entre 2021 i 2026, que representa el 90% dels fons de NextGenerationEU, a Espanya li corresponen 81.900 milions d'euros en transferències directes (incloent ReactEU), i 67.300 milions en préstecs. Espanya serà el país que major volum de subvencions rebrà, al nivell d'Itàlia.

Per a poder acollir-se al MRR, els Estats Membres van presentar els seus plans nacionals abans del 30 d'abril de 2021.

El finançament de ReactEU, per la seva banda, es distribuirà entre els Estats membres tenint en compte la seva prosperitat relativa i l'abast dels efectes de la crisi actual en les seves economies i societats, incloent-hi la desocupació juvenil. Espanya rebrà uns altres 12.400 milions d'euros amb càrrec a aquest programa.

A més, a Espanya li correspondran 790 milions d'euros del Fons de Transició Justa i 717,7 milions del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Altres instruments en resposta al covid-19

Des del primer moment en què va sorgir el covid-19, la Unió Europea va mobilitzar tots els seus recursos per afrontar de manera conjunta la pandèmia i les seves conseqüències. Així, una de les seves primeres mesures fou la creació de l'Instrument europeu de suport temporal per atenuar els riscos de desocupació en una Emergència (SURE). Amb un pressupost de 100.000 milions d'euros en forma de préstecs de la UE als països membres, SURE està concebut per a la mobilització de recursos financers per a fer front als augments de despesa pública a fi de preservar l'ocupació. Es tracta d'un element per a protegir els ciutadans i pal·liar les conseqüències socioeconòmiques negatives de la pandèmia del qual Espanya ja ha rebut 21.300 milions d'euros, amb els quals finança, per exemple, els ERTEs.

A més, el Banc Europeu d'Inversions (BEI) va aprovar la constitució d'un Fons de Garantia Paneuropeu dotat amb 25.000 milions d'euros per a fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia de covid-19. El Fons de Garantia Paneuropeu proporcionarà finançament a empreses que siguin viables a llarg termini però que s'hagin vist afectades per la crisi actual, principalment pimes. Mobilitzarà fins a 200.000 milions d'euros en préstecs.


Si necessites més informació pots consultar la secció d'ajudes i subvencions d'impulsa empresa.

Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3F6VQMOP3J0

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH9620
${loading}
×