Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3F6VQMOPPA5
Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3F6VQMOPPA7

El pla de recuperació per a Europa té per objectiu reconstruir l'economia europea després de la pandèmia de covid-19 i fer-la més sostenible, digital y resilient davant de futures crisis. Per fer-ho s'han establert objectius clau i sis pilars fonamentals per a la recuperació.

En matèria de sostenibilitat, el Pacte Verd Europeu és el full de ruta de la Unió, que s'ha fixat com a meta per assolir la neutralitat climàtica per al 2050, dissociar el creixement econòmic de la utilització de recursos, impulsant l'economia circular, restaurar la biodiversitat i reduir la contaminació.

En digitalització, el programa Europa Digital marca el camí a seguir. Amb ell, la UE vol accelerar la transformació digital de l'economia i la societat europees traslladant els seus beneficis a ciutadans i empreses.

Objectius del pla de recuperació per a Europa

Es fons que es canalitzen a través del pla de recuperació per a Europa tindran tres objectius clau:

 • Ajudar els països en la seva recuperació. Els plans de recuperació i resiliència presentats pels països que voluntàriament sol·licitin aquests ajuts, s'hauran d'adequar, entre altres qüestions, a les prioritats definides per la UE, com ara la digitalització i la transició verda.
 • Rellançar l'economia i el suport a la Inversión privada. Els plans nacionals hauran de fer créixer l'economia a través del suport a sectors i tecnologies clau i mobilitzar capital per a la solvència de companyies viables.
 • Aprendre de l'experiència de la crisi. El pla de recuperació per a Europa contempla l'enfortiment dels programes de salut i reserva de subministres essencials a nivell de la UE (a través de rescEU), a més d'impulsar la innovació i la investigació en l'àmbit sanitari.

Els sis pilars de la recuperació

Per assolir aquests objectius, les actuacions finançades amb fons del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), el principal instrument de NextGenerationEU, han de girar al voltant de sis pilars principals:

 • Transició ecològica per aconseguir la neutralitat climàtica a la Unión Europea l'any 2050 a través d'una estratègia que assoleixi una economia sostenible.
 • Transformació digital per generar un marc adequat perquè l'ús de les tecnologies digitals beneficiï ciutadans i empreses.
 • Creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, que incorpora elements com ara la cohesió econòmica, l'ocupació, la productivitat, la competitivitat, la investigació, la innovació, un mercat interior que funcioni adequadament i unes pimes fortes.
 • Cohesió social i territorial de tots els pobles i territoris d'Europa.
 • Resiliència sanitària, econòmica, social i institucional, que permetrà augmentar la preparació i la capacitat de resposta davant de crisis futures.
 • Polítiques per a la propera generació. S'estableix la necessitat de prestar una especial atenció a les polítiques relacionades amb nens i joves, especialment a l'educació i formació.

Així, per rebre suport del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els països de la UE han d'establir un paquet coherent de projectes, reformes i inversions vinculats a aquests sis àmbits d'actuació. Cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que inclogui les reformes i els projectes d'inversió necessaris per assolir aquests objectius, tenint com a principis inspiradors els quatre aspectes indicat a l'Estratègia Anual de Creixement Sostenible de la Comissió Europea: la sostenibilitat mediambiental, la productivitat, l'equitat i l'estabilitat macroeconòmica.

La Comissió ha animat els Estats membre perquè presentin plans d'inversió i reforma en els següents àmbits:

 • Tecnologies netes i renovables.
 • Eficiència energètica dels edificis.
 • Transport sostenible i estacions de càrrega.
 • Desplegament de serveis de banda ampla.
 • Digitalització de l'administració.
 • Augment de las capacitats del núvol.
 • Educació i formació per donar suport a les habilitats digitals.

A més, els Plans nacionals de recuperació i resiliència han d'incloure estratègies detallades per afrontar els reptes específics de cada Estat membre i han de complir les següents condicions:

 • Han de dedicar almenys el 37% de la despesa total a inversions i reformes que donin suport als objectius de l'acció pel clima.
 • Han de dedicar un mínim del 20% de la despesa a donar suport a la transició digital.
 • Totes les inversions i reformes han de respectat el principi de no causar danys significatius al medi ambient.
 • Hauran de proposar mesures fermes per protegir els interessos financers de la Unión, especialment per prevenir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Espanya ha presentat el seu pla nacional el 30 d'abril, dins de límit establert per a això i s'espera que siguin avaluats i aprovats per la Comissió Europea al juny 2021. En el Reglament europeu sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, aprovat el passat mes de febrer, es detallen es objectius d'aquest instrument financer i les condicions de la seva execució.


Si necessites més informació pots consultar la secció d'ajudes i subvencions d'impulsa empresa.

Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3F6VQMOPPQ4

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH96R2
${loading}
×