Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDP2L1

Què és balança comercial?

La balança comercial és un indicador que mesura la relació entre les exportacions i les importacions d’un país en un determinat període. La balança comercial no inclou els serveis prestats a altres països o des d’altres països ni tampoc els moviments de capitals.

Les exportacions són els béns produïts dins d’un país que es venen a clients d’altres països. Les importacions, per la seva part, són les compres de béns efectuades a l’estranger per ser consumits dins del país.

Saldo de la balança comercial

La diferència entre exportacions i importacions és el saldo de la balança comercial d’un país, que pot ser de:

  • Superàvit comercial si la diferència és positiva: quan es produeixen més exportacions que importacions. S’entén que és el millor resultat per a un país, ja que entren recursos de l’exterior.
  • Dèficit comercial si la diferència és negativa: quan les compres efectuades a l’estranger superen les vendes a l’exterior. Si es tracta d’una situació persistent, el país haurà de compensar aquest dèficit amb emissió de deute públic o privat per poder continuar comprant béns a l’exterior. Això influirà en els tipus de canvi: augmentarà el valor de les divises, es debilitarà la moneda pròpia i, com a conseqüència, s’incrementarà el grau d’endeutament i la població perdrà poder adquisitiu.
  • Equilibri: quan el resultat és zero, és a dir, les exportacions i importacions estan equilibrades.

La balança comercial forma part de la balança de pagaments, que registra totes les transaccions econòmiques produïdes entre un país i la resta de països amb els quals manté relacions comercials. En la balança s’incorporen les exportacions i les importacions de béns, serveis, capital i transferències financeres.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDP2D0

Et pot interessar

×
${loading}
×