PREGUNTAS FRECUENTES

Resol els teus dubtes sobre el rènting d’equips

Què és un rènting tecnològic? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El rènting tecnològic és un contracte de lloguer en el qual se cedeixen equips informàtics, tecnològics o programari a canvi del pagament de renda fixa que sol ser de caràcter mensual.

Qui pot contractar un rènting? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, grans empreses i pimes o autònoms i professionals, amb activitat econòmica o a títol particular.

Quins són els principals aspectes diferenciadors de Santander Rènting? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El rènting tecnològic del Santander busca en tot moment la satisfacció de les necessitats del client i, per això, ofereix serveis amb alts estàndards de qualitat i àmplies cobertures. Així garantim el millor servei als clients i amb el segell de qualitat de Banco Santander.

Com puc sol·licitar una oferta de Santander Rènting? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

A la teva oficina o trucant al telèfon 91 709 85 69 et podran informar sobre les ofertes actuals. També aconsellem consultar les campanyes Santander Rènting en vigor per les seves condicions preferents i amb rendes molt competitives.

Com són les rendes i quins terminis estan disponibles? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Les rendes són fixes mensuals i sense variacions durant el contracte. La persona arrendatària pot triar el termini de lloguer d’entre els disponibles, que van des de 24 mesos fins a 60 mesos com a màxim.

On es lliuren els equips? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Es lliuren al domicili que s’indiqui. El contracte inclou el servei de transport, el lliurament i la conformitat de la instal·lació per a més comoditat i garantia amb el client.

Hi ha serveis opcionals a Santander Rènting? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí, el manteniment dels equips és un servei opcional, excepte en el cas de les fotocopiadores.

Quines diferències hi ha entre rènting i lísing? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El rènting és un lloguer en el qual s’inclouen tots els serveis que pugui necessitar l’equip durant el seu ús, mentre que el lísing és un tipus de producte financer que no inclou els serveis. Les diferències principals entre tots dos són:


Lísing


Rènting


Serveis


No inclosos.
Assegurança opcional.


Inclosos tots els necessaris per a l’ús. Manteniment opcional.

Elecció de proveïdor


El tria el client. Negocia amb ell el preu i les condicions de venda.

El client el pot triar o deixar que ho decideixi Santander Rènting.

Comptabilitat/Fiscalitat

El deute i l’actiu es comptabilitzen com un finançament. L’amortització fiscal és al doble o triple de les taules.

La quota és una despesa que es dedueix segons la seva fiscalitat, l’actiu no apareix en el balanç. La comptabilització és més senzilla.

Terme del contracte


El client pot adquirir l’actiu finançat pel preu d’una quota. Habitualment, adquireix el bé.

Normalment, el client torna l’equip i el renova per un altre de nou. Santander Rènting retira l’equip antic.

Et pot interessar

×
${loading}
×