Quina és la diferència entre lísing i rènting?

Lísing o rènting? Són dues fórmules de finançament diferents. És possible que no tinguis clares les diferències entre una i l'altra, de manera que et donarem les claus principals d'aquestes dues modalitats que et permeten llogar un vehicle a llarg termini.

Tipus de contracte de lloguer

El lísing o arrendament financer és un contracte de lloguer per un temps determinat després del qual s'obre opció de compra o renovació. Tot i que va començar com una fórmula de finançament per a empreses i autònoms, el seu ús s'ha estès també a particulars, oferint-los la possibilitat de poder renovar el contracte, llogar un altre vehicle o tancar la compra en finalitzar el contracte inicial. Aquesta és la diferència principal amb el rènting: la possibilitat de comprar el bé quan el lísing finalitzi.

El rènting, per la seva banda, és un contracte de lloguer per un espai de temps prolongat. Si ens centrem en l'àmbit de l'automoció, l'empresa de rènting t'oferirà un contracte al qual figuren les característiques del vehicle i les condicions de servei pactades. L'acord sol especificar el quilometratge anual màxim permès, les despeses de manteniment que estan incloses, les reparacions que cobreix el contracte i un canvi de pneumàtics.

Costos del rènting i el lísing

Les quotes que marquen les companyies de rènting poden suposar entre un 15% i un 20% d'estalvi respecte dels preus que podria aconseguir el client mateix, gràcies a l'estalvi que aconsegueix la companyia en adquirir els vehicles.

Aquestes quotes depenen directament dels serveis que contractis i del quilometratge, ja que al contracte s'estipula un preu per al quilòmetre no consumit i per a l'excedit, i al final de l'any se satisfà la diferència. Normalment s'exigeix un aval per l'import d'una o dues quotes.

El contracte més bàsic preveu el manteniment del vehicle, revisions oficials, reparacions, canvi de peces, impostos i canvi de pneumàtics en superar un nombre de quilòmetres determinat.

En el lísing, la quota mensual depèn del tipus d'interès que s'apliqui a l'operació. La companyia ofereix a cada client un tipus diferent tenint en compte factors com la seva solvència, volum de negoci, garanties o risc.

Durada: més llarga en els contractes de lísing

La normativa actual fixa una durada mínima per als contractes de lísing de dos anys en mobiliari i deu en immobiliari. En aquest temps no es poden cancel·lar. 

El rènting és un contracte de naturalesa irrevocable, però no s'hi apliquen els terminis del lísing per a la consecució de beneficis fiscals. Habitualment les companyies de rènting estableixen un termini mínim de 12 mesos i un màxim de 60 mesos per als seus contractes, mentre que els contractes més habituals són els de tres i quatre anys.

Lísing: dirigit a l'activitat empresarial

El lísing és una fórmula de finançament pensada especialment per a les empreses. A través d'aquesta alternativa poden disposar de material informàtic, mobiliari d'oficina, maquinària, locals comercials i, naturalment, vehicles. El bé adquirit a través del lísing ha d'estar lligat a l'activitat de l'empresa o l'autònom.

Entre els seus avantatges s'inclouen les quotes d'amortització, que es consideren una despesa tributària i, per tant, pots deduir-les com a despesa sempre que estigui justificat per a l'activitat. Un altre punt al seu favor és que et permet finançar el 100% de la inversió, ja que des del punt de vista d'una entitat financera és una operació de menor risc que la compra.

Et pot interessar

×
${loading}
×