Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ38SS7

Em puc desgravar la hipoteca en la declaració?

Només es podrà desgravar la hipoteca (també denominada préstec hipotecari) en la declaració de la renda si s’ha comprat l’habitatge abans de l’1 de gener del 2013. La hipoteca sobre béns immobles comprats a partir d’aquesta data no desgrava, però igualment s’ha d’incloure en la declaració.

Desgravar l’habitatge habitual

El préstec hipotecari desgrava si el bé immoble en qüestió és l’habitatge habitual. Si la hipoteca correspon a una segona residència, no desgrava. Tampoc no ho fa si l’habitatge està llogat a tercers.

Però, què es considera un habitatge habitual? Segons l’Agència Tributària, és aquell en què el contribuent resideixi durant un termini continuat de, com a mínim, tres anys. També es considera habitatge habitual aquell en què el contribuent resideixi durant un termini de dotze mesos des de la data de l’adquisició o de la finalització de les obres.

Desgravar la hipoteca

La hipoteca desgrava en la declaració de la renda si l’import d’aquesta es destina íntegrament a la compra de l’immoble. Moltes vegades el banc, a més dels diners per al bé immoble, pot afegir una quantitat per a una reforma, la compra de mobles, etc. En aquest cas, el préstec hipotecari únicament desgravaria en la quantitat satisfeta per a l’adquisició de l’habitatge.

A més, perquè la hipoteca pugui desgravar en la declaració de la renda ha de ser, obligatòriament, d’un bé immoble, i no de béns mobles. Es consideren béns immobles o béns arrels els béns que no es poden moure; per exemple, una casa, un edifici o un terreny. En canvi, els béns mobles són aquells que tenen mobilitat, com per exemple els vehicles o les cases mòbils. En aquests casos, els préstecs hipotecaris no es podrien desgravar en la declaració de la renda.

Les persones que compleixin aquests requisits podran deduir en la declaració de la renda fins a un màxim del 7,5% de les quantitats satisfetes en l’exercici, amb un límit de 9.040 euros anuals.

Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ38S26

Et pot interessar

×
${loading}
×