Z7_3OKIGJ82OOCAE060B847IGFPV5
Z7_3OKIGJ82OOCAE060B847IGFPV7

Calefacció a gas, elèctrica, de pèl·let... són només algunes de les formes més conegudes d'escalfar les nostres llars. Però, quin és el sistema de calefacció més eficient i econòmic?

Si la teva caldera s'ha espatllat o és molt antiga e ineficient, si estàs pensant a canviar de sistema de calefacció a casa per estalviar a la factura o estàs construint el teu habitatge i vols instal·lar el millor sistema de calefacció, en aquest article repassem els sistemes de calefacció per a cases més habituals i n'analitzem les característiques, avantatges i desavantatges.

Tipus de calefacció segons la font d'energia

Tot i que els sistemes de calefacció també es poden classificar segons l'aparell que produeix la calor (caldera, estufa, radiador, sòl radiant, bomba d'aire...), en aquest article els dividirem segons la font d'energia emprada:

Calefacció de gas

La calefacció per gas és una de les més emprades a Espanya per la seva accessibilitat. La majoria de les ciutats tenen una xarxa de distribució de gas natural, mentre que a zones rurals o petites poblacions es pot emprar el gas propà, ja sigui en bombones, instal·lant un dipòsit a casa o fins i tot canalitzat des d'un dipòsit central.

El gas és una energia altament eficient i més neta que altres (tot i que cal recordar que és un combustible fòssil que emet CO2) i que, a més d'utilitzar-se per escalfar la llar, es pot utilitzar per a aigua calenta sanitària (ACS) i per cuinar. El manteniment d'una caldera de gas és menor que el d'una de calefacció i, quant al preu del gas, és més econòmic que el gasoil o l'electricitat. El preu del gas depèn de si el client ha contractat el subministrament al mercat lliure o regulat, i també de les ofertes de les diferents operadores, però oscil·la entre els 0,0412 €/kWh d'una TUR2 (tarifa d'últim recurs, del mercat regulat) i els 0,1539 €/kWh d'una tarifa RL.2 (al mercat lliure).

Segons un estudi de l'OCU, per escalfar una casa de 90 metres quadrats en una zona freda d'Espanya, la despesa d'una caldera de gas de condensació seria de 468 euros l'any.

Calefacció de gasoil

En habitatges unifamiliars o en zones rurals on no hi ha accés a la xarxa de gas natural, la calefacció de gasoil és una de les més emprades. Alguns dels avantatges de les calderes de gasoil són que poden escalfar ràpidament grans superfícies i que es poden instal·lar en qualsevol lloc.

Quant als inconvenients, són més contaminants que les calderes de gas, necessiten un dipòsit per emmagatzemar el gasoil, necessiten més manteniment que altres sistemes i el preu del gasoil. El 2021, el preu mitjà del gasoil per a calefacció a Espanya fou de 0,845 euros el litre. Segons el càlcul de l'OCU, escalfar una casa de 90 m2 amb una caldera de gasoil suposa una despesa de 653 euros l'any.

Calefacció elèctrica

L'avantatge dels diferents sistemes de calefacció elèctrica (ja sigui una caldera elèctrica, acumuladors i radiadors elèctrics, emissors tèrmics o bomba de calor) és la fàcil instal·lació, una baixa inversió inicial i que és una energia neta i no contaminant (dependrà de la font de la qual provingui l'electricitat), que no emet olors ni gasos.

L'inconvenient principal és l'elevat preu de l'electricitat. El mateix estudi indica que els radiadors convencionals gasten uns 934 euros l'any, mentre que els acumuladors gasten uns 822 euros. Per tant, aquests sistemes de calefacció elèctrics es recomanen per a habitatges petits, segones residències o per a regions càlides.

Calefacció de biomassa

Els sistemes de calefacció per biomassa són els que generen calor mitjançant la combustió de llenya o pèl·lets o altres combustibles naturals (restes de poda, ossos d'oliva, etc). Si es tracta d'una estufa, aportarà aire calent a l'estança on sigui i, si es una caldera, estarà connectada a un circuit d'aigua per escalfar tot l'habitatge.

El principal avantatge és que és una energia neta, procedent de fonts 100% renovables i el seu preu sol ser econòmic (un sac de 15 kg de pèl·lets per una mica més 4 euros). L'OCU calcula una despesa de 313 euros l'any per a aquest tipus de calefacció.

Pel que fa als desavantatges, si es vol canalitzar la calefacció a tota la llar, es necessita una obra considerable; farà falta un conducte d'evacuació de fums a l'exterior i el manteniment és més freqüent que en altres sistemes. També caldrà tenir un espai d'emmagatzematge per als sacs de pèl·lets. 

Calefacció per geotèrmia

Entre els sistemes de calefacció més innovadors trobem la geotèrmia, que es defineix com l'energia emmagatzemada en forma de calor sota la superfície de la terra sòlida. Per a l'aprofitament a habitatges, normalment s'utilitzen recursos geotèrmics de molt baixa temperatura (inferiors a 25-30 º) que, mitjançant bombes de calor, es poden utilitzar per a la calefacció, ACS i fins i tot per a  refrigeració.

És una font d'energia renovable, segura i molt eficient, amb un cost de manteniment baix i que no necessita dipòsits, cambra de calderes ni xemeneies. Com que es produeix al lloc mateix, la geotèrmia ajuda a reduir la dependència energètica de l'habitatge de fonts externes i no es veu afectada pels vaivens del preu de l'energia.

Pel que fa als desavantatges, el preu de la instal·lació de geotèrmia és elevat i no és apta per a totes les localitzacions. Cal fer un estudi previ del terreny, del clima i de la càrrega energètica de l'habitatge.

Calefacció per aerotèrmia

Un altre dels sistemes de calefacció més eficients és l'aerotèrmia, que extreu l'energia de l'aire (normalment emprant una bomba de calor) per escalfar la casa a l'hivern, refrigerar-la a l'estiu i tenir aigua calenta tot l'any. Els sistemes per aerotèrmia requereixen un consum elèctric perquè funcioni el motor del compressor, que per cada kWh que consumeixen d'electricitat generen entre 3 i 4 kWh d'energia calorífica.

L'aerotèrmia és una energia neta, renovable, eficient i econòmica (un 25% més barata que la calefacció a gas), i que gairebé no necessita manteniment. La part negativa, l'alt preu de la instal·lació (entre 8 i 24 mil euros segons la mida de l'habitatge i la potència de la bomba) i que en regions molt fredes, el seu rendiment es redueix.

Segons l'estudi de l'OCU, una bomba de calor alimentada per aerotèrmia té un cost de 339 euros l'any.

Aleshores, quin és el millor sistema de calefacció?

A grans trets podem concloure que els sistemes de calefacció a gas, de biomassa, geotèrmia i aerotèrmia són els més eficients i econòmics. Tot i que és cert que els costos d'instal·lació d'una caldera de pèl·lets amb radiadors i sistema d'ACS o d'un sistema de geotèrmia o aerotèrmia són més elevats, com que son energies renovables, les administracions tenen interès en fomentar-los i, per fer-ho, hi ha línies de subvencions per a la instal·lació, la qual cosa pot reduir-ne el preu considerablement.

Per decantar-se per un sistema o un altre, a l'anàlisi de les alternatives convé incloure, a més de quant costa instal·lar una caldera, altres factors, com ara la tipologia, la mida i l'ús que es donarà a l'habitatge (habitual o segona residència), el clima del lloc on estigui ubicat, els tipus de combustible als quals tindrà accés i la inversió inicial necessària i el temps d'amortització.

Z7_3OKIGJ82OOCAE060B847IGF504

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OOCAE060B847IGF507
${loading}
×