Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMT8H00
Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMT8H02

Canviar el teu compte de banc s'ha convertit en un procés molt més senzill i ràpid des de l'entrada en vigor d'una nova normativa sobre el trasllat de comptes de pagament.

Si fins aleshores el client s'havia d'encarregar pel seu compte de totes les gestions quan volia canviar un compte d'un banc a un altre, amb la nova llei les entitats financeres assumeixen la realització d'aquest servei i han de procurar que el trasllat del compte bancari sigui eficaç i àgil.

Si vols canviar el teu compte bancari a Santander i encara no saps com has de fer el procés de trasllat, continua llegint per conèixer-ne tots els detalls.

En què consisteix la nova normativa de trasllat de comptes?

L'any 2017 el Govern va aprovar un Reial decret llei, el 19/2017, de 24 de novembre, de comptes de pagament bàsic, trasllat de comptes de pagament i comparabilitat de comissions, per transposar al nostre ordenament jurídic intern el contingut d'una directiva europea (la Directiva 2014/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol del 2014) que introduïa novetats en aquestes tres matèries.

Per a l'entrada en vigor de la part corresponent al trasllat de comptes entre entitats bancàries, va ser necessari esperar a l'aprovació d'una ordre del Ministeri d'Economia i Empresa, aprovació que es va produir el 2019 (l'Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer). En aquesta Ordre es desenvolupa el procediment de trasllat de comptes, del qual destaca que, en tot cas, serà gratuït per al client.

Passos a seguir per canviar el teu compte de banc

El primer que has de fer si vols canviar el teu compte corrent de banc és adreçar-te a la teva entitat actual i sol·licitar el trasllat. Si comparteixes el compte amb una altra persona, qualsevol dels titulars pot iniciar la sol·licitud però tots els titulars del compte haureu de signar el document per donar curs a la sol·licitud.

En aquest moment el teu banc actual t'haurà de facilitar un formulari de sol·licitud de trasllat de compte al qual se t'informarà de:

 • Les funcions que corresponen tant al teu banc actual com al teu banc futur durant les diferents fases del procés de trasllat de compte.
 • El termini màxim per realitzar les diferents fases.
 • Les condicions que com a client pots demanar per fer el canvi de compte.
 • La informació que et demanaran per executar el procés.
 • I els processos alternatius de resolució de litigis en cas que sorgeixi algun conflicte.

A més, en aquest formulari de sol·licitud que hauràs d'emplenar s'especificarà:

 • La data a partir de la qual les ordres permanents de transferència i els càrrecs domiciliats (com ara rebuts d'aigua, llum, etc.) passen a efectuar-se en el proveïdor de serveis de pagament receptor (el nou banc). Hi ha d'haver un marge de com a mínim tretze dies hàbils amb la data en què la nova entitat rebi el formulari degudament emplenat.
 • Quines accions (de les previstes als articles 10 i 11 de l'Ordre del Ministeri d'Economia i Empresa) hauran de ser realitzades pel proveïdor de serveis de pagament transmissor (el banc antic) i quines el receptor (el nou banc).
 • Les transferències entrants, les ordres permanents de transferència de crèdits (ordres permanents de transferències que s'emeten des del compte) i les ordres de domiciliació de càrrecs a les quals s'ha d'aplicar el trasllat.
 • I si vols cancel·lar o no el compte objecte de trasllat, així com els productes i serveis que hi tinguis associats (com poden ser targetes de crèdit, assegurances, hipoteques, etc.).

Recorda que aquest procés serà gratuït tant per a tu com per al nou banc.

El que ha de fer Banco Santander

Si vols canviar el teu compte a Banco Santander, aquest assumirà el paper del proveïdor de serveis de pagament receptor. Quan a Santander rebem el teu formulari de portabilitat del compte, s'obrirà un termini de dos dies hàbils per sol·licitar al teu banc antic la informació següent:

 • Una llista amb les ordres permanents de transferència i ordres de domiciliació existents al compte.
 • Informació disponible sobre les transferències entrants periòdiques i els càrrecs domiciliats al teu compte en els últims 13 mesos.
 • La cancel·lació de les ordres permanents a partir de la data que hagis indicat a la sol·licitud.
 • La transferència del saldo que tinguessis al compte.
 • El tancament del compte en la data que hagis indicat i la cancel·lació dels productes associats, que es produirà un cop completat tot el procés. La cancel·lació dels productes associats no es produeix per la sol·licitud, a més faltaria que en la data d'execució el banc d'origen deixés d'admetre els càrrecs domiciliats.
 • I, en cas que el banc antic no disposi d'un sistema automàtic de reenviament de transferències entrants i càrrecs domiciliats al nou compte bancari, el cessament de l'acceptació dels càrrecs domiciliats i les transferències entrants des de la data que hagis indicat a la sol·licitud.

Un cop que Banco Santander rebi de l'antiga entitat tota aquesta informació, tindrà cinc dies hàbils per:

 • Fer els tràmits necessaris per mantenir les ordres de transferència i domiciliacions que hi hagués a l'antic compte.
 • Facilitar les dades del nou compte a aquells que solien fer-te transferències periòdiques (com podria ser la teva empresa per pagar-te la nòmina cada mes, per exemple).

Què ha de fer la teva antiga entitat?

I què farà el teu antic banc mentrestant? Li correspon, en un termini màxim de cinc dies hàbils, des que rebi la sol·licitud de Banco Santander:

 • Enviar a Santander la informació sol·licitada.
 • Cancel·lar qualsevol ordre permanent de transferència o domiciliació al compte antic, a data d'execució.
 • Transferir el saldo que hi hagués al compte antic al compte nou a data d'execució.
 • Tancar el compte (només si s'ha sol·licitat) en la data que hagis indicat, sempre que no hi tinguis pagaments pendents.

És important saber que l'antiga entitat bancària no podrà bloquejar els teus mitjans de pagament (com ara les targetes de crèdit o dèbit) abans de la data que hagis indicat a la sol·licitud. Recorda que requereix cancel·lació expressa.

Puc canviar de banc tenint una hipoteca?

Pot passar que vulguis canviar-te a un altre banc però encara tinguis una hipoteca vigent a la teva entitat actual. En aquest cas pots fer el canvi d'hipoteca sempre que la nova entitat financera et faci una oferta per subrogar la hipoteca.

Amb aquesta oferta vinculant informaràs la teva entitat actual i li sol·licitaràs un certificat de l'import pendent del préstec hipotecari, que ha de lliurar en el termini de set dies. Després, hauràs d'esperar quinze dies per poder formalitzar la subrogació. A partir d'aquest moment, podràs continuar amb la tramitació de la hipoteca i, un cop completada, començaràs a pagar les quotes mensuals ja al nou banc.

Puc canviar el meu compte a Banco Santander tenint un préstec en una altra entitat?

Igual que amb una hipoteca, també pots canviar el teu compte a Banco Santander encara que tinguis un préstec en una altra entitat bancària. Per fer-ho hauràs de demanar a Santander un servei de refinançament de préstecs.

A través d'aquest procés, el nostre equip d'assessors realitzarà un estudi del teu perfil financer i, si s'aprova el finançament, posarà a la teva disposició els diners necessaris per cancel·lar el préstec amb l'antiga entitat. A partir d'aleshores començaràs a retornar el nou préstec al banc, a través del nou compte bancari a l'entitat. 

Com canviar la nòmina o pensió a Banco Santander

Una altra possibilitat que et pot interessar és fer el canvi de la nòmina o pensió a Banco Santander. Per fer-ho, l'únic que has de fer és comunicar a la teva empresa el número del nou compte al qual vols que t'ingressin la nòmina. Si es tracta d'una pensió, la comunicació del nou compte bancari l'hauràs de fer amb la Seguretat Social, sia presencialment sia telemàticament.

Canviar els rebuts d'un altre banc a Santander

Si només vols canviar els rebuts que pagaves en un altre banc a Santander, el procediment és encara més senzill. Tens dues opcions per canviar la domiciliació de rebuts:

 • Pots fer aquest tràmit tu mateix contactant amb les entitats que t'emeten els rebuts per comunicar-los el canvi, aportant-los el nou número de compte al qual vols que et passin les domiciliacions.
 • També ens en podem encarregar des de Banco Santander. Per fer-ho hauràs de facilitar-nos un seguit de dades de l'entitat emissora perquè el banc pugui contactar-hi i indicar-li que a partir d'una data determinada les domiciliacions d'un determinat servei s'han de carregar al nou compte de Santander.

Canviar el teu compte de banc és ara un tràmit més senzill. La nova legislació està de part del consumidor per fer que aquest procés sigui com més àgil millor. Pots accedir al formulari de canvi de compte i iniciar el procés ara. Informa't a la teva oficina de Banco Santander més propera de les condicions i característiques dels serveis que oferim. Consulta les teves opcions i l'oferta de comptes bancaris del Santander.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMT8H01

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH92G2
${loading}
×