Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OQ45

Què és la TAE d'un préstec?

La taxa anual equivalent o TAE és un indicador en forma de tant per cent anual que serveix per comparar el cost efectiu de dos préstecs o més en un termini concret, encara que tinguin condicions diferents.

Com es calcula la TAE en els préstecs

La TAE s’expressa en forma de percentatge i es calcula amb una fórmula matemàtica normalitzada a partir del tipus d’interès nominal (TIN) —el preu que ens cobra el banc per deixar-nos els diners—, la freqüència de les quotes per tornar el préstec (mensuals, trimestrals, anuals, etc.), les comissions bancàries i les despeses de l’operació que assumeix el consumidor.

En el cas dels préstecs, la TAE inclou les comissions que cobra el banc, a excepció de les despeses derivades de l’incompliment de les obligacions de pagament del client. Per calcular la TAE s’exclouen altres despeses, com les de notaria.

A Espanya és obligatori que la taxa anual equivalent figuri en la documentació i la publicitat dels productes financers, sempre que es faci referència a algun aspecte econòmic del préstec.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OQK4

Et pot interessar

×
${loading}
×