Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3OO03

Diferència entre targeta de crèdit i de dèbit

La principal diferència entre una targeta de dèbit i una targeta de crèdit és la forma de pagament. En una targeta de dèbit, el pagament es carrega directament al compte corrent de la persona titular. Així, només permeten el cobrament fins al límit dels fons del compte. Amb la targeta de crèdit pots pagar fins i tot si no disposes de fons, ja que pots ajornar el cobrament fins al mes següent. D’aquesta manera, la persona titular contreu un deute amb el banc.

Abans de concedir una targeta de crèdit, el banc estudia la viabilitat del client, s’assegura que aquest sigui solvent i li assigna un límit de crèdit màxim per a aquesta targeta. El crèdit es pot tornar de diferents maneres: a final de mes (un dia establert del mes següent al qual s’efectua la compra), mitjançant un percentatge (que desemborsarem cada mes) o una quota fixa (aquesta modalitat es coneix amb el nom de revolving i consisteix a pagar una xifra fixa establerta).

Les targetes de crèdit permeten: pagar a terminis i fer les compres sense necessitat de desemborsar el total del pagament, sempre que no se superi el límit concedit pel banc. Això implica que es cobrin uns interessos a la persona titular en cas que decideixi ajornar el pagament. En canvi, amb les targetes de dèbit l’import es carrega directament al compte de la persona titular i es descompta directament del saldo.

Targeta de crèdit vs. targeta de dèbit al caixer

També hi ha diferències si vols retirar efectiu en un caixer automàtic. Si fas servir la targeta de dèbit en un caixer de l’entitat financera que l’ha emès, normalment, no hauràs de pagar cap comissió. En canvi, si retires efectiu amb la targeta de crèdit, és possible que l’entitat financera et cobri interessos per avançar-te aquests diners. La retirada d’efectiu amb targeta de crèdit és contra el límit de crèdit que t’ha concedit el banc, i no contra el teu compte corrent.

D’altra banda, les targetes de crèdit acostumen a tenir una sèrie d’assegurances gratuïtes que, per exemple, et protegeixen en el cas que compris un objecte defectuós. Tant les targetes de dèbit com les de crèdit són molt pràctiques en el teu dia a dia i, pel que fa a les últimes, són una molt bona opció en cas que necessitis finançament per a imprevistos o compres d’imports elevats.

Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3OOG2

Et pot interessar

×
${loading}
×