Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3O1I4

Què signifiquen els dígits del número de compte?

Tots els números de comptes bancaris estan formats per un codi i 20 dígits, cadascun amb un significat o una funció determinada.

 • Codi IBAN (International Bank Account Number): identifica el país de procedència del compte. Està format per dues lletres, ES en el cas dels comptes bancaris espanyols, i dos dígits de control.
 • Posicions del 5 al 8: és la part del codi del compte bancari que identifica l’entitat financera, i que assigna el Banc d’Espanya.
 • Posicions del 9 al 12: identifiquen l’oficina en què es va formalitzar el contracte del compte bancari.
 • Posicions del 13 al 14: aquest codi de control ve donat per un algoritme i la seva funció és validar el número de compte. El primer dígit s’obté en funció del bloc de números anterior, mentre que el segon depèn del bloc posterior.
 • Últims 10 dígits: el seu significat el determina de manera interna l’entitat financera per controlar i classificar els comptes bancaris.
  El primer o els dos primers dígits els proporciona el Banc d’Espanya i serveixen per informar sobre el tipus d’entitat financera a la qual pertany el compte bancari. La relació és la següent: 
 • 0 o 1 per a bancs.
 • per a caixes d’estalvis.
 • 3 per a cooperatives de crèdit.
 • 6 per a entitats financeres de crèdit i entitats de pagament.
 • 8 per a entitats financeres de crèdit.
 • 17 per a establiments de compravenda de moneda.
 • 43 o 44 per a societats de taxació.
 • 98 per a societats de garantia recíproca.
Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3O1I5

Et pot interessar

×
${loading}
×