Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3O480

Quant tarda una transferència bancària?

Existeixen diversos factors que determinen el temps que tarda una transferència bancària en fer-se efectiva. Alhora, hi ha diferents tipologies que permeten catalogar una transferència.

Segons el termini d’execució

Depenent del temps en què la transferència bancària es faci efectiva, distingim:

  • Transferències estàndard. Són les més comunes i s’efectuen de manera ordinària, així que l’import transferit estarà disponible al compte de destinació en el termini d’un dia hàbil. En qualsevol cas, l’horari en què es doni l’ordre del traspàs pot determinar aquest termini. Cada entitat bancària té la seva pròpia “hora de tall”. Si la transferència es fa abans d’aquell moment, és possible que la persona destinatària rebi l’import al seu compte en un termini inferior a un dia hàbil. Així, per exemple, si un banc té com a “hora de tall” les 14 hores i la transferència es fa abans d’aquell moment, el compte de destinació podria disposar dels diners aquella mateixa tarda. Al contrari, si l’operació es fa després d’aquella hora, la transferència s’executaria el dia hàbil següent.
  • Transferències immediates. És possible que de vegades la persona destinatària necessiti rebre els diners de manera urgent. En aquest cas, es recorrerà a transferències immediates, en les quals el temps d’execució de la transferència bancària es redueix considerablement. Normalment, aquest tipus d’operacions solen portar implícit el pagament d’una comissió per part de la persona emissora del traspàs.

Segons la destinació geogràfica del compte de destinació

Depenent del país del compte bancari al qual vagi dirigida la transferència:

  • Transferències estatals i internacionals en euros. Des de l’entrada en vigor de la zona única de pagament en euros (SEPA), tant les transferències estatals com les internacionals efectuades en la moneda europea, el termini màxim d’execució és d’un dia hàbil.
  • Transferències internacionals. En cas que la transferència no es faci en euros, existeixen les transferències SWIFT (codi d’identificació internacional d’un compte bancari), el termini d’execució del qual pot tardar entre 2 i 5 dies. Per la seva part, les transferències peer-to-peer (aparellen persones negociant divises específiques) tenen el mateix termini que una transferència estatal o internacional en euros.

Segons les entitats d’origen i de destinació

Un altre dels factors que pot afectar el termini d’execució d’una transferència és l’entitat de procedència i la destinació de l’import.

  • Transferències efectuades entre el mateix banc. Si tant el compte emissor com el receptor pertanyen a la mateixa entitat bancària, la transferència es farà dins del mateix dia. Normalment, com que es tracta de transferències internes, l’import estarà disponible al compte de la persona destinatària de manera instantània.
  • Transferències entre bancs diferents. En aquest cas, com que es tracta de transferències comunes entre dues entitats del mateix país, els temps d’execució de la transferència bancària seran els aplicables a una d’estàndard.

Una alternativa a qualsevol d’aquestes opcions que permet fer un traspàs d’efectiu pràcticament immediat són les transferències OMF (ordre de moviment de fons). Són traspassos realitzats a través del Banc d’Espanya i que permeten escurçar els terminis d’execució, si bé comporten una comissió més elevada.

Z7_3OKIGJ82OO3RD06GQ14CMFUUD6
T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar
Z7_3OKIGJ82O0E5E0QPUQDEJ3O481

Et pot interessar

×
${loading}
×