Z7_3OKIGJ82O06V60QT6E0KSDG5U2
Z7_3OKIGJ82O06V60QT6E0KSDG5U1

Els cotxes híbrids es consoliden com una alternativa que té cada cop més pes en el mercat de l'automoció. Utilitzen com a mínim dues fonts d'energia diferents, cosa que suposa un estalvi de combustible important. Recopilem els problemes i les avaries més freqüents en els cotxes híbrids.

Problemes en el cablejat del sistema elèctric

Els problemes en el cablejat del sistema elèctric són probablement l'avaria més comuna en els cotxes híbrids. Solen sorgir un cop que el vehicle supera els 60.000 quilòmetres. És en aquest moment quan els cables pateixen un deteriorament més gran, arribant fins i tot a cremar-se. Això pot provocar danys en l'equip elèctric que implicarien haver de canviar-lo per complet. El preu de la reparació d'aquest tipus d'avaria varia molt. Si el que volem reemplaçar és únicament el cablejat, el cost no arribaria als 100 euros, però si el dany ha estat més gran i cal substituir també la bateria, el desemborsament final s'acostaria als 7.000 euros.

Problemes en el connector de servei

El connector de servei és una de les peces més delicades dels cotxes híbrids endollables. Durant la càrrega del vehicle assoleix temperatures molt altes, la qual cosa pot provocar que la peça es faci malbé o s'arribi a cremar. La solució passaria per un canvi preventiu d'aquest connector o per substituir-lo en el moment en què vegem que es comença a deteriorar. Avería de la caja de cambios asociada al inversor.

Avaria de la caixa de canvis associada a l'inversor

La caixa de canvis en els híbrids té una funció triple. A més de servir per canviar de marxes, com en qualsevol vehicle, compleix la funció d'alternador que genera energia i és al seu torn el motor d'arrencada del cotxe. Per tant, una avaria en la caixa de canvis condicionaria tot el funcionament de l'automòbil. Això sí, tot i que és una de les pitjors avaries, el cert és que no és molt freqüent.

 Junta de culata

A partir dels 300.000 quilòmetres poden aparèixer problemes amb la junta de culata, i es tracta d'una avaria costosa. La junta de culata està sotmesa a temperatures i pressions molt elevades, per la qual cosa està fabricada per ser especialment resistent. També ha de ser molt elàstica per cobrir les fissures que quedin a les superfícies de suport de la culata i el bloc motor, sobretot quan el cotxe està en moviment. Tan aviat com detectis una fallada a la junta, ves al teu taller de confiança perquè l'han de reparar.

Manteniment i cura dels cotxes híbrids

Per evitar aquestes i altres avaries en els cotxes híbrids, igual que passa amb la resta de vehicles, cal un manteniment adequat.

En un híbrid tenim almenys dos sistemes d'emmagatzematge d'energia i dues màquines més encarregades de transformar aquesta energia en moviment. Per això cal que hi posem una doble atenció: d'una banda haurem d'estar atents al motor de combustió i, de l'altra, al sistema elèctric. Ambdós necessiten revisions periòdiques. 

  • Cada 50.000 quilòmetres cal substituir la caixa de canvis simplificada, que a més hem de lubricar amb l'oli corresponent.
  • Per evitar les averies en el cablejat i la bateria cal portar a terme una neteja regular del sistema de refrigeració. En el cas dels híbrids endollables es tracta de dos ventiladors, en els no endollables n'és un. L'objectiu és evitar el sobreescalfament.
  • Pel que fa a la bateria, hem de mantenir net l'espai entre el condensador i el radiador de l'aigua per evitar també les temperatures massa altes i un deteriorament de la bateria del sistema elèctric.
  • Si notem que augmenta el consum de gasolina o que hi ha alguna fallada en l'aire condicionat, hem de parar esment a la refrigeració.
  • Passats els 250.000-300.000 quilòmetres cal canviar la bateria i, al mateix temps, hauríem de reemplaçar també la bateria de servei.

Els problemes en el cablejat del sistema elèctric són una de les avaries més comunes en els cotxes híbrids. Evitar problemes en el funcionament d'aquest tipus de vehicles requereix un manteniment bàsic i adequat que passa per prestar una atenció especial al sistema de refrigeració. Com a propietari, has de ser conscient dels avantatges i desavantatges associats a la tecnologia híbrida. En cas que tinguis contractat un servei de rènting de cotxe, aquests possibles "problemes" estarien coberts per la renda mensual.

Z7_3OKIGJ82O06V60QT6E0KSDG5U3

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHDOI3
${loading}
×