Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJFCN6

Quines diferències hi ha entre un préstec i un crèdit?

El préstec i el crèdit són mecanismes diferents de finançament. Tots dos són productes bancaris que aporten capital a la persona sol·licitant, però tenen diferències quant a definició i objectius. Mentre que un préstec facilita tots els diners sol·licitats d’una sola vegada en el moment de la concessió, en un crèdit el banc posa a disposició del client una quantitat de diners que pot fer servir en funció de les seves necessitats, i disposar de tota la quantitat prestada, d’una part o no disposar-ne.

Diferències entre préstec i crèdit

Un préstec és un producte financer que permet a un usuari accedir a una quantitat fixa de diners al començament de l’operació, amb la condició de tornar aquesta quantitat més els interessos pactats en un termini determinat. L’amortització del préstec s’efectua mitjançant unes quotes regulars. Entre les característiques principals d’un préstec financer destaquen:

  • L’operació té una vida determinada prèviament.
  • Una vegada amortitzat tot el capital a través del pagament de les quotes (mensuals, trimestrals, semestrals...), l’operació es dona per conclosa, sense possibilitat d’accedir a més diners, tret que es formalitzi un nou préstec.
  • Els interessos es cobren sobre el total dels diners prestats.
  • Els préstecs tenen un termini més gran, generalment d’anys.

Un crèdit és una forma de finançament més flexible que permet accedir a la quantitat de diners prestada segons les necessitats de cada moment. El crèdit estableix un límit màxim de diners, dins del qual el client en pot anar disposant de manera parcial o total. Pot ser que el client faci servir tots els diners concedits, només una part o no els faci servir. Repassem les característiques principals d’un crèdit que el diferencien d’un préstec:

  • Els interessos dels crèdits solen ser més alts que els d’un préstec.
  • Només es paguen interessos per la quantitat utilitzada, tot i que hi pot haver una comissió mínima sobre el saldo no disposat.
  • A mesura que es tornen els diners es pot continuar disposant de més, sempre que no se superi el límit fixat.
  • En general, a diferència del préstec, el crèdit es renova cada any per continuar permetent que el client utilitzi aquesta línia de finançament quan ho necessiti.

Les figures habituals per obtenir finançament a través d’un crèdit són la targeta de crèdit i la pòlissa de crèdit o línia de crèdit, que s’acostuma a articular a través d’un compte corrent en el qual es poden fer ingressos i retirades de fons fins al límit concedit.

Els crèdits s’acostumen a fer servir per cobrir desfasaments entre cobraments i pagaments per part de les empreses, per afrontar períodes puntuals de falta de liquiditat o per a compres concretes. Per la seva part, els préstecs s’acostumen a fer servir per finançar la compra d’un bé o servei.

Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJFCN7

Et pot interessar

×
${loading}
×