Z7_3OKIGJ82O8K980QP9G65MCV300
Z7_3OKIGJ82O03J60QLIVC30BN817

Z7_3OKIGJ82O8K980QP9G65MCVDA1

Informació proporcionada als efectes informatius per als partícips de fons garantits.

Entitat Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., registrada en la CNMV amb el número 12.
Entitat Dipositària: CACEIS BANK SPAIN S.A. (Grup: Credit Agricole), registrada en la CNMV amb el número 238.
Entitat Comercialitzadora: BANCO SANTANDER, S.A., registrada en la CNMV amb el número 49.

${loading}
×