Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4R3N7
Z7_3OKIGJ82O06V60QTOC6JBGDB83

Informació proporcionada als efectes informatius per als partícips de fons garantits.

Entitat Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., registrada en la CNMV amb el número 12.
Entitat Dipositària: CACEIS BANK SPAIN S.A. (Grup: Credit Agricole), registrada en la CNMV amb el número 238.
Entitat Comercialitzadora: BANCO SANTANDER, S.A., registrada en la CNMV amb el número 49.

${loading}
×