Z7_3OKIGJ82OO9360QJQI174KHOH1
Z7_3OKIGJ82OO9360QJQI174KHOH3

Si ets autònom, professional o tens el teu propi negoci, és molt probable que identifiquis el període de presentació d'impostos com un d'aquests moments d'estrès dels quals no pots escapar. És el cas de la presentació de la declaració de l'IVA, un impost indirecte que recau sobre el consumidor i en el qual, com a empresari, només actues com a “recaptador” per a l'Agència Tributària. Per fer-ho, has d'emplenar i presentar a Hisenda el Model 303 d'autoliquidació de l'IVA.

Amb més de 80 caselles, aquest formulari és, potser, un dels més densos d'emplenar, però de gran importància. Per facilitar-te la tasca, t'expliquem què és i com s'ha d'emplenar.

Què és el model 303?

El model 303 és un formulari de declaració trimestral de l'impost sobre el valor afegit. Les empreses s'encarreguen de recaptar l'IVA en nom d'Hisenda a través dels consumidors que compren els seus productes o serveis per, posteriorment, presentar aquest document emplenat, i també s'encarreguen d'ingressar les quantitats recaptades a través de les factures a l'Agència Tributària.

Quan comprem o venem alguna cosa, es paga o ingressa una quantitat en concepte d'IVA. Aquest impost recau sobre el consumidor final i no sobre els empresaris o autònoms. Per això, si tens el teu propi negoci, pots sol·licitar a Hisenda la devolució d'aquest pagament. El model 303 de declaració trimestral de l'impost sobre el valor afegit pel qual hauràs de pagar a l'Agència Tributària la diferència entre l'IVA que has transferit a les teves factures de vendes o serveis i el que has suportat en les de despeses. I és que aquest tant per cent addicional que inclous a les teves factures en forma de IVA no et pertany. Només actues com a intermediari, perquè l'estàs cobrant en nom d'Hisenda que, posteriorment, te'l reclamarà a través de la presentació del model 303.

És un formulari dividit en vuit seccions i més de 80 caselles. Però no t'espantis, perquè moltes d'elles no s'han d'emplenar i és més senzill del que se sembla.

Qui ha de presentar la declaració trimestral de l'IVA?

El model 303 l'ha de presentar qualsevol professional, autònom o empresari que desenvolupi una activitat econòmica i operacions subjectes a l'IVA, independentment del tipus d'empresari que sigui (societat, autònom, associació, cooperativa, societat civil…) i del resultat de la declaració (a ingressar, a zero, negativa a compensar o tornar), està obligat a presentar el model 303 de forma trimestral. També l'han de presentar els arrendadors d'immobles o béns i els promotors immobiliaris. Segons el resultat d'aquesta declaració, et tocarà pagar a Hisenda o que sigui aquesta qui et torni.

Per cert, com hem dit, qualsevol autònom o negoci empresarial està obligat a declarar a l'Agència Tributària tot el que ha facturat al consumidor, tot i que encara que no hagi cobrat la quantitat. Per això, tingues en compte l'emissió de la factura i, sobretot, la data, que estigui dintre de període sobre el que estàs informant.

Quan has de presentar el model 303?

La majoria dels autònoms i empreses han de presentar l'autoliquidació de l'IVA trimestralment (les companyies amb una gran facturació ho hauran de fer mensualment). Per fer-ho, Hisenda estableix els següents terminis:

 • Primer trimestre: factures realitzades de gener a març. Termini fins al 20 d'abril.
 • Segon trimestre: factures realitzades d'abril a juny. Termini fins al 20 de juliol.
 • Tercer trimestre: factures realitzades de juliol a setembre. Termini fins al 20 d'octubre.
 • Quart trimestre: factures realitzades d'octubre a desembre i resum anual. Termini fins al 30 de gener.

Les declaracions realitzades en línia tenen cinc dies menys en el termini de liquidació.

Què necessites per emplenar el model 303?

Abans de posar-te a emplenar el formulari, no t'oblidis de tenir a mà tots els ingressos i despeses realitzats i les factures corresponents per poder justificar-los. Comprova que totes les factures estiguin dintre del termini trimestral corresponent.

Com s'emplena el Model 303?

Ja saps què és el model 303, qui ha de presentar-lo i quan, així que ara toca emplenar-lo:

Secció 1 y 2: Identificació i Meritació

Com el seu nom indica, a la secció 1 només has d'emplenar les teves dades i a la 2, l'exercici fiscal i el període al qual correspon l'autoliquidació (primer trimestre 1T, segon trimestre 2T, tercer trimestre 3T o quart trimestre 4T). També et plantegen una sèrie de preguntes relacionades amb la teva activitat. Marca sí o no, segons escaigui.

Sección 3: liquidació

És l'apartat clau del model 303, perquè és en el qual hi detallaràs l'IVA meritat (és a dir, el que has cobrat als teus clients) i, d'altra banda, has d'indicar l'IVA deduïble (el que has pagat als teus proveïdors). No obstant això, en aquest punt has d'anar amb compte, perquè no totes les despeses són deduïbles. Comprova a l'Agència Tributària quines són i en quin percentatge.

Aquest apartat es divideix en dues seccions, segons el règim d'IVA al qual t'hagis acollit:

RÈGIM GENERAL

Aquesta és l'aplicació més comuna per part dels autònoms. El resultat és la diferència de la liquidació de les quotes d'IVA meritat menys la suma d'IVA de les teves factures de despeses. Per calcular-lo, has d'emplenar els següents apartats:

IVA MERITAT

 • Caselles de la 01 a la 09: hi apareixen tres files i tres columnes. La primera columna correspon a la base imposable, la segona al tipus d'IVA que apliques (4%, 10% o 21%) i la tercera a la quantitat ingressada per IVA. Si els teus productes o serveis van gravats amb diferents tipus d'IVA, utilitzaràs una fila per a cada percentatge aplicat. Si apliques un únic percentatge, només hauràs d'emplenar una de les files. A més, si completes el model 303 electrònicament, una vegada que emplenis el primer i segon camp, el càlcul de la quota es farà automàticament.
 • Caselles 10 i 11: si no tens CIF intracomunitari, no les has d'emplenar. En cas afirmatiu, a la casella 10 escriu la base imposable de les adquisicions intracomunitàries de béns i serveis realitzades en el període de liquidació i el sistema calcularà la quota resultant a la casella 11.
 • Caselles 12 i 13: a la casella 12 hauràs de consignar les bases imposables i de les quotes meritades en el període de liquidació per inversió del subjecte passiu, que són aquelles factures que no inclouen IVA, però exigeixen al receptor autoliquidar l'operació i transferir l'impost.
 • Caselles 14 i 15: és possible que al llarg del trimestre hagis emès alguna factura rectificativa, que tinguis impagaments, devolucions o que hagis realitzat alguna altra modificació. Si és així, ho has d'anotar en aquestes caselles. Apunta, amb el signe corresponent (si és una devolució, no oblidis posar el -) la base corresponent i el resultat en aplicar l'IVA.
 • Caselles de la 16 a la 26: és l'espai reservat al recàrrec d'equivalències. Es tracta d'un règim especial d'IVA que reflecteix l'activitat dels autònoms dedicats a la compravenda. El curiós és que aquest apartat no s'aplica a aquests autònoms, sinó als seus proveïdors. Per tant, si un o més dels teus clients estan sota aquest règim, ho hauràs de reflectir aquí. En factures amb un 21% d'IVA el recàrrec serà del 5,2%. En les que tinguin un 10% d'IVA, de l'1,4% i en les quals s'apliqui un 4%, del 0,5%. Si realitzes alguna modificació en aquestes factures, igual que en el cas de les caselles 14 i 15, ho hauràs de consignar a les caselles 25 i 26.
 • Casella 27: hi apareix el total de la quota meritada, que és la suma de tots els resultats de la columna de quotes. El càlcul és automàtic si s'emplena de forma telemàtica.
IVA DEDUÏBLE
 • Caselles 28 i 29: per a la majoria d'autònoms, n'hi haurà prou amb emplenar aquestes caselles en aquest bloc. Hauràs de calcular la base imposable de totes les compres corrents del teu negoci (tenint en compte quines despeses són deduïbles) i la quota de l'IVA resultant.
 • Caselles 30 i 31: has de repetir l'operació anterior, però només hauràs d'emplenar aquestes caselles en cas que hagis adquirit actius de llarga duració (per exemple, maquinària).
 • Caselles de la 32 a la 35: hi hauràs d'indicar les compres extracomunitàries que passin per la duana i que constin d'una factura DUA, diferenciant entre béns d'inversió i corrents.
 • Caselles de la 36 a la 39: només si tens un CIF intracomunitari pots reflectir a la casella 36 la base imposable de les compres que hagis fet a la Unió Europea referents a béns corrents i d'inversió.
 • Caselles 40 i 41: et serveixen per corregir dades (com si fos una declaració complementària). Per exemple, si se t'havia oblidat incloure una factura o n'havies declarat de més. Recorda que si el resultat de la rectificació implica una reducció de les deduccions, hauràs de consignar-la amb signe negatiu.
 • Casella 42: hi hauràs de fer constar les compensacions que has rebut si ets autònom en el Règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.
 • Caselles 43 y 44: si abans d'iniciar la teva activitat vas fer alguna inversió, com ara la compra de maquinària, tecnologia, ordinadors…, hauràs de declarar la quota d'IVA corresponent a la casella 43. Si es tracta de l'últim trimestre de l'any, hauràs d'emplenar també la casella 44.
 • Casella 45: recull la quantitat total que et pots deduir.
 • Casella 46: és la resta de les caselles 27 i 45, i és el resultat de la teva autoliquidació d'IVA. Si el resultat és positiu, hauràs de tornar aquesta quantitat a Hisenda. Si és negatiu, significa que has pagat més IVA del que has cobrat i el pots compensar.

RÈGIM SIMPLIFICAT

El règim simplificat d'IVA s'aplica únicament als autònoms que cotitzen en estimació objectiva (mòduls). De fet, si a les preguntes de la primera secció del model 303 has indicat que treballes exclusivament en règim general, aquests apartats no se't mostraran. Si no és el teu cas i l'has d'emplenar, veuràs que en aquesta secció s'indiquen els mòduls contemplats a l'ordre, que indiquen quin és l'IVA meritat per vendes. Tot seguit, se li restarà l'IVA deduïble per operacions corrents (sense incloure les inversions) i se li afegirà un 1% extra de l'IVA meritat en concepte de despeses de difícil justificació.

Informació Addicional

 • Caselles de la 59 a la 61: es tracta d'un apartat merament informatiu en el qual s'hi hauran de fer constar les vendes a l'estranger, que estan exemples d'IVA.
 • Caselles 62, 63, 74 i 75: l'IVA de caixa és un règim especial que permet als autònoms que s'hi hagin acollit endarrerir el pagament d'aquest impost fins que hagin cobrat les factures. Aquestes caselles s'emplenen per informar de l'import afectat pel criteri de caixa, tant en els ingressos (62 i 63) com en les despeses (74 i 75).
Resultat

En aquest apartat es reflecteix el resultat final de la declaració. Si has fet la declaració per via telemàtica, veuràs que la majoria de les caselles s'emplenen de forma automàtica.

Compensació

Si el resultat de la casella 71 és negatiu, pots consignar aquí l'import perquè Hisenda et compensi.

Sense activitat

Si no has tingut activitat econòmica durant tot el trimestre, també has de presentar el model 303 encara que quedi en blanc. No obstant això, hauràs de marcar aquesta casella.

Devolució

Si ets a l'últim trimestre de l'any i el resultat de la teva liquidació és negatiu, pots sol·licitar a Hisenda que et torni l'import al teu compte bancari.

Ingrés

Indica en aquest apartat el número de compte en el qual vols que Hisenda faci el cobrament de l'IVA.

Complementària

Aquest apartat està destinat a aquells que estiguin presentant una declaració complementària. Si és el teu cas, hauràs d'incloure el justificant de l'autoliquidació de la declaració que complementaràs.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJQI174KHO90

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH9251
${loading}
×