Z7_3OKIGJ82O87ID0QF9JMTM8HLE3
Z7_3OKIGJ82O87ID0QF9JMTM8HLU0

Quan arriba l'hivern, moltes persones es plantegen canviar la caldera per assegurar-se que no tindran problemes amb la calefacció ni amb l'aigua calenta en els mesos més freds de l'any.

Aquells que es trobin en la situació d’haver de renovar la seva caldera vella perquè s'ha fet malbé, segurament es demanaran quin és el preu de posar una caldera nova. El tipus de combustible i la tecnologia que es triïn per a la caldera, la potència que es necessitarà i el cost en si de la instal·lació seran els factors que influiran en el preu final.

Tipus de caldera: quina triar

Al mercat hi ha diferents tipus de calderes segons el tipus de combustible que utilitzin:

 • Caldera de gas natural: són les que funcionen amb aquest combustible canalitzat. Els seus preus, a partir de 600 €, segons la tecnologia que empri (que detallarem més endavant).
             
 • Caldera de gas propà: poden utilitzar gas canalitzat o acumulat en dipòsits. Igual que les anteriors, també hi ha diferents tipologies.
             
 • Caldera de gasoil: utilitzen aquest combustible, que s'ha d'acumular en un dipòsit. El preu d'una caldera de gasoil parteix dels 1.800 € en endavant.
             
 • Calderes elèctriques: són les que funcionen amb electricitat; poden ser mixtes (calefacció i ACS) o només de calefacció. Un termo elèctric pot costar entre 100 i 800 €.
             
 • Calderes de biomassa i pèl·let: aquestes calderes fan servir combustibles d'origen vegetal com ara llenya, estelles, ossos d'oliva, closques d'ametlles, etc. Dins d'aquestes, destaquen les calderes de pèl·let, que utilitzen com a combustible únicament pèl·lets, uns cilindres fets amb llimadures, serradures i estelles de fusta comprimides. Els preus de les calderes de pèl·let varien entre els 2.100 i els 3.200 €. Tot i que la inversió inicial és més elevada que altres tipus de calderes, tingues en compte que algunes comunitats autònomes i l'IDAE subvencionen a particulars l'adquisició d'aquest tipus de calderes, dins de la seva política de foment de l'eficiència energètica i de sistemes de calefacció més respectuosos amb el medi ambient.

A més de classificar-se pel tipus de combustible, les calderes es diferencien per la seva tecnologia:

 • Calderes de gas atmosfèriques: actualment fora de normativa (la seva instal·lació està prohibida), aquest tipus de calderes adquireixen l'aire que necessiten per a la combustió directament de l'estança on es troben.       
 • Calderes de gas estanques: realitzen la combustió dels gasos per produir aigua calenta sanitària i calefacció en una cambra aïllada i tancada. Absorbeixen l'aire de l'exterior i l'expulsen a través d'una canonada o extractor. Segons la normativa, només es poden instal·lar en habitatges unifamiliars aïllats o en blocs d'habitatges en què els gasos s'extreguin per la teulada. Es poden trobar al mercat a partir de 600 €.
 • Calderes de gas de baix NOx: també són calderes estanques i porten    un sistema de pre-refredament de la flama, perquè la combustió dels gasos no es faci a temperatures tan altes. Contaminen menys i estan autoritzades per instal·lar-se en habitatges plurifamiliars que tinguin la sortida de fums a la façana. Els seus preus, a partir de 900 €.
 • Calderes de gas de condensació: són les que aprofiten l'alta temperatura dels gasos cremats per seguir escalfant l'aigua mitjançant la recirculació          de gasos cremats. Són les més eficients, perquè permeten estalviar fins a un 30% del combustible. Per instal·lar-la cal tenir en compte que es necessita un desguàs per evacuar l'aigua condensada. El preu d'una caldera de condensació oscil·la entre els 900 i els 2.300 €.

Què he de saber per calcular el preu d'una caldera?

Després de triar el tipus de caldera segons combustible i tecnologia, cal calcular la potència que es necessitarà. En aquest càlcul cal tenir en compte la zona geogràfica on s'ubica la casa (clima fred o càlid), les seves característiques i metres quadrats (si és un pis situat en un edifici d'habitatges o una casa particular aïllada amb diverses plantes, etc.) i el nombre de persones que hi viuen.

Un càlcul ràpid per estimar la potència d'una caldera per a la calefacció és multiplicar els metres quadrats de l'habitatge per 100 W. Així, per a un pis de 100 m2 es necessitarien 10 kW (1kW = 1.000 W). Per calcular la potència necessària per a l'aigua calenta sanitària (ACS) la fórmula és una mica més complicada, però, en general, les potències més habituals als domicilis oscil·len entre els 24 i els 35 kW. Per exemple, amb una caldera de gas de condensació de 25 kW de potència n'hi hauria prou per climatitzar un habitatge de 200 m² i proporcionar aigua calenta sanitària instantània per a un bany i un lavabo.

L'altre factor que determinarà el preu d'instal·lar una caldera nova és el lloc de la instal·lació i si cal fer obres o no. Cal tenir en compte que les calderes de gas són calderes murals que s'instal·len a la paret, mentre que les calderes de gasoil o biomassa són calderes de peu i necessiten un espai adequat per instal·lar-les.

En alguns casos, les empreses dedicades a la instal·lació de sistemes de climatització, gas i calefacció ofereixen una instal·lació bàsica gratuïta, que inclou desmuntar la caldera vella i col·lar la nova utilitzant les preses existents. Però si s'han de fer feines de paleta o fontaneria, es pressupostaran a part. Així, la distància del lloc on s'ubicarà la caldera a la façana, si cal perforar-la per a la sortida de fums, els metres addicionals de sortides de fums, preses de gas, calefacció i ACS, els metres de canó de desguàs (per a les calderes de gas de condensació), si s'ha de canviar d'ubicació la caldera, si s'ha de col·locar endoll o fer una nova instal·lació de gas, etc., aquests factors, entre d'altres, determinaran el pressupost final per instal·lar la nova caldera.

Per acabar, en el pressupost per renovar la caldera no has d'oblidar el cost del butlletí de gas. Aquest butlletí és un certificat d'instal·lació de gas que acredita que la instal·lació del subministrament de gas (ja sigui natural o propà) és segura i compleix la normativa. El cost del butlletí de gas dependrà del tipus d'instal·lació, de l'immoble i de l'instal·lador, però generalment està entre els 60 i els 150 €.

Z7_3OKIGJ82O87ID0QF9JMTM8HLU2

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82O87ID0QF9JMTM8HL10
${loading}
×