Préstec Universitari

Préstec Universitari. Finançament per al teu futur

Préstec destinat al finançament d'estudis complementaris d'universitaris, graduats i la resta del col·lectiu universitari. Amb ells podràs finançar:

 • Estudis:
  • Matrícules universitàries d'universitats espanyoles i estrangeres.
  • Matrícules de màster/postgrau a universitats o escoles de negocis espanyoles i estrangeres.
  • Estudis de doctorat a universitats espanyoles i estrangeres.
    
 • Projectes de recerca.

 • Despeses relacionades amb estudis o recerca:
  • Equips informàtics: ordinador, tauleta, etc.
  • Material didàctic.
  • Cursos d'idiomes/informàtica.
    
 • Manutenció i mobilitat:
  • Lloguer i residència d'estudiants.
  • Llum, aigua, telèfon, gas.
  • Abonament de transport.
  • Curs a l'autoescola.
  • Despeses de transport/trasllat a l'estranger.
    
 • Despeses relacionades amb programes de mobilitat o intercanvi d'estudiants i professors: Erasmus, Sèneca, etc.


Característiques
:

 • Tipus d'interès nominal anual: 3,71% (eur12m + 4% Euríbor publicat el 03/03/2020: -0,288%).
 • TAE variable: 5,03%.1
 • Fins a 60.000 €.
 • Termini de fins a 84 mesos.
 • Liquidació d'interessos mensual.
 • Amortització: mensual.
 • Comissió d'obertura del 3% (finançada).
 • Cancel·lació anticipada del 0%.
 • Despeses d'estudi (GEI): 0%.

 

1. TAE variable del 5,03% per a un préstec per import de 12.000 € a un termini de cinc anys i amb una comissió d'obertura (finançada) del 3% (360 €), aplicant un tipus d'interès nominal anual del 3,71% (eur12m + 4% Euríbor publicat al BOE el 03/03/2020: -0,288%). Revisió anual. Quotes mensuals: 226,03 €. Import total degut: 13.561,80 €. La TAE variable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, la TAE variarà en cada revisió del tipus d'interès. Sol·liciti l'INE a la seva oficina. Operacions subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Santander Universitats a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram