Préstec Total Carrera

Préstec Total Carrera. Finança els teus estudis

Finança els teus estudis universitaris amb el Préstec Total Carrera de Banco Santander, que inclou tant els teus estudis universitaris com la matrícula i l'estada. Informa't de totes les condicions:

  • Carència: mínima de sis mesos i màxima de sis anys.
  • Disposició: parcial de fins a sis disposicions anuals.
  • Tipus d'interès nominaI anual:5,759% (eur12m + 5,95% Euríbor febrer del 2018 publicat l'01/03/2018: -0,191%).
  • TAE Variable: 7,154%1.
  • Liquidació d'interessos: mensual.
  • Amortització: mensual.
  • Bonificació: -1% del tipus d'interès si en el curs anterior el titular va aprovar totes les assignatures i/o si algun progenitor és client2.
  • Comissió d'obertura: 3% (sense finançar). 
  • Fins a: 80.000€.
  • Termini: 1-10 anys3.

 

1. TAE variable del 7,154% per a un préstec per import de 12.000 € a un termini de cinc anys i amb una comissió d'obertura (sense finançar) del 3% (360 €), a un tipus d'interès nominal anual del 5,759% (resultat d'Euríbor a dotze mesos (febrer del 2018) publicat al BOE l'01/03/2018: -0,191%, més diferencial positiu del 5,95%). Carència de capital de sis mesos. Quota d'interès en període de carència (des del mes 1 al mes 6): 57,59 € i a partir del 7è mes: 252,79 €. Import total degut: 14.356,20 €. Revisió anual. Quotes mensuals. La TAE variable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, la TAE variarà en cada revisió del tipus d'interès. Sol·liciti l'INE a la seva oficina. Operacions subjectes a l'aprovació prèvia per part del Banc.
2. El progenitor ha de tenir amb Banco Santander com a mínim un dels següents: nòmina, hipoteca o pla de pensions.
3. El termini serà igual a la durada dels estudis més un any, per dos, amb un màxim de 10 anys, La carència serà com a màxim igual a la durada dels estudis més un any, amb un màxim de sis anys.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Santander Universitats a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube