Préstec Matrícula Universitats

Préstamo Matrícula Universidades

Independentment de quina sigui la teva meta, nosaltres t'ajudem a assolir-la. Amb aquest préstec comptaràs amb el finançament necessari per cobrir totes les despeses derivades dels teus estudis universitaris, tant de grau com de postgrau.

Préstamo Matrícula Universidades

  Tipus d'interès nominal anual:  0%. 
 

Termini de 6 a 7 mesos:

  • Comissió d'obertura: 2%.
  • TAE: 7,19%1.
 

Termini de 8 a 10 mesos:

  • Comissió d'obertura: 2,25%.
  • TAE: 5,10%2.
  Mínim 600€, máxim 12.000€.
  Amortització: mensual. 
  Cancel·lació anticipada del 0%.
  Despeses d'estudi (GEI): 0%. 

Préstamo Matrícula Universidades

 

Estudis

  • Matrícules universitàries d'universitats espanyoles i estrangeres.
  • Matrícules de màster/postgrau en universitats o escoles de negocis espanyoles i estrangeres.
 

Despeses relacionades amb estudis:

  • Equips informàtics: ordinador, tauleta, etc.
  • Material didàctic.
  • Cursos d'idiomes/informàtica.
 

Manutenció:

  • Lloguer i residència d'estudiants.

Préstamo Matrícula Universidades

1. TAE del 7,19%per a un préstec per import de 6.000 € a un termini de sis mesos i amb una comissió d'obertura (no finançada) del 2% (120 €), aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0%. Revisió anual. Quotes mensuals: 1.000 €. Import total degut: 6.000 €.
2. TAE del 5,10% per a un préstec per import de 6.000 € a un termini de deu mesos i amb una comissió d'obertura (no finançada) del 2,25% (135 €), aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0%. Revisió anual. Quotes mensuals: 600 €. Import total degut: 6.000 €.
La concessió de les operacions de finançament està subjecta a l'aprovació prèvia per part del Banc. Els termes, les condicions i les opinions que conté aquest document són merament informatius i orientatius, i es faciliten a aquest efecte, per la qual cosa aquest document no constitueix cap oferta o recomanació per a la contractació.
En compliment amb la legislació europea vigent, a la seva oficina disposa de la informació normalitzada europea (INE) sobre préstecs.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Santander Universitats a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram