Santander

  • Particulars
  • Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+

Santander Espanya obté el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+ pel seu model de gestió i la millora de la qualitat de servei.

Santander Espana obtiene el Sello de Excelencia Europea EFQM 500 por su modelo de gestión y la mejora de la calidad de servicio

 

  • Aquesta distinció, atorgada pel Club d'Excel·lència en Gestió (CEG) i l'EFQM (European Foundation for Quality Management), acredita el compromís del banc amb la recerca constant de l'excel·lència en el seu model de gestió.
  • Els avaluadors d'AENOR i el CEG posen de relleu la uniformitat de tota l'organització entorn dels valors senzill, personal i just.

Madrid, 4 de febrer del 2016. El secretari general del Club d'Excel·lència en Gestió (CEG), Ignacio Babé, i el director general d'AENOR, Avelino Brito, han lliurat al country head de Santander Espanya, Rami Aboukhair, el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+, un reconeixement que acredita els avenços del banc en el seu model de gestió (lideratge, persones, estratègia, recursos i processos) i que es convalida automàticament amb el reconeixement europeu de l'EFQM.

Santander obté aquest segell després de superar un procés d'avaluació exigent i rigorós per part de l'entitat de certificació externa AENOR i el Club d'Excel·lència en Gestió. Es tracta de la màxima distinció que atorga el CEG i l'EFQM a l'excel·lència de les organitzacions. Només 65 companyies tenen aquest distintiu a Espanya, de les quals únicament quatre pertanyen al sector financer.

L'informe d'avaluació esmenta com a fortaleses, entre d'altres, el nou enfocament estratègic en relació amb els clients a través del Compte 1|2|3, l'alineació de la nova cultura i els valors senzill, personal i just, la gestió dels recursos economicofinancers per assegurar un èxit sostingut, a més del disseny, la gestió i la millora dels processos, productes i serveis per generar cada vegada més valor per als seus clients. L'informe destaca també el compromís de la plantilla amb la nova cultura i els valors de l'empresa i l'aposta amb l'educació superior com a signe d'identitat de l'organització per contribuir al progrés econòmic i social de les comunitats on opera.

El country head de Santander Espanya, Rami Aboukhair, va destacar que "aquest reconeixement no només mostra la importància que donem a aconseguir bons resultats sinó a com els aconseguim, d'una manera senzilla, personal i justa".

Per al director general d'AENOR, Avelino Brito, "Santander Espanya és una de les organitzacions de referència al nostre país. El seu ús dels sistemes de gestió com a eix de transformació i millora és un valuós exemple per a tot el teixit econòmic".

Per a Ignacio Babé, secretari general del CEG, "la seva excel·lent gestió ha permès Santander Espanya d'assolir el màxim reconeixement d'excel·lència en la seva primera avaluació, el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+", un èxit que posa de manifest les bones pràctiques de Santander Espanya en la gestió empresarial, destacant com l'empresa que més inverteix en responsabilitat social empresarial, amb més de mil convenis signats amb universitats de tot el món, a través de Santander Universitats.


 Model d'Excel·lència EFQM 


El Model d'Excel·lència Europea EFQM respon a una forma de gestió global de l'empresa que permet de satisfer de forma plena i equilibrada les necessitats i expectatives de tots els seus grups d'interès i té l'objectiu de millorar la competitivitat de l'empresa a mitjà i llarg termini.

Seguint aquest model, la companyia fa autoavaluacions periòdiques per analitzar en profunditat l'organització i conèixer millor els seus punts forts i les seves àrees de millora. La planificació i posada en marxa de les accions de millora són seguides de forma objectiva a través d'indicadors, de manera que és possible avaluar en tot moment l'efectivitat d'aquestes iniciatives.


 Sobre AENOR 


AENOR, a través del desenvolupament de normes tècniques i certificacions, contribueix a millorar la qualitat i competitivitat de les empreses, els seus productes i serveis; d'aquesta manera, ajuda les organitzacions a generar un dels valors més apreciats en l'economia actual: la confiança.

Com a entitat legalment responsable de la normalització a Espanya, posa a disposició del teixit econòmic un catàleg de prop de 31.500 normes amb solucions eficaces. AENOR és també l'entitat líder en certificació, ja que els seus reconeixements són els més valorats. Actualment prop de 70.000 centres de treball a tot el món tenen alguns dels certificats d'AENOR, que donen suport a les organitzacions en camps com la gestió de la qualitat, la gestió ambiental, l'R+D+i, la seguretat i la salut en el treball o l'eficiència energètica. Així mateix, l'entitat ha fet 460 verificacions i validacions ambientals i prop de 13.000 inspeccions.

AENOR va ser creada el 1986 com a entitat privada i sense fins lucratius. Té vint seus a Espanya i presència permanent a dotze països.


 Sobre el CEG 


Organització privada sense ànim de lucre que des de fa 25 anys persegueix l'excel·lència en gestió de les organitzacions espanyoles per potenciar la seva competitivitat. Actualment reuneix més de 200 organitzacions de diferents sectors i mides i és l'únic representant oficial a Espanya de l'EFQM, European Foundation Quality Management, des del 1994.

 

Documents relacionats
Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram