Santander

Fer consulta compte expedient

Fer consulta compte expedient

Fer consulta compte expedient

 • Beneficis
 • Com funciona?

Hi ha dues opcions de fer la consulta segons la manera d'accedir a la Banca en línia:

 • Si accedeix a la seva Banca en línia a través de Particulars, el fet de pertànyer a algun dels col·lectius (procuradors, graduats socials o advocats) li dóna la possibilitat d'accedir directament a utilitzar el servei.

 • Si accedeix a la seva Banca en línia a través d'Empreses, sol·liciti a la seva oficina Santander l'accés a aquest servei.

Fer consulta compte expedient

Tan sols ha de conèixer i emplenar els 16 dígits del compte expedient que vulgui visualitzar per sol·licitar en línia al secretari judicial l'accés de visualització. Si no els coneix, l'hi facilitarà el secretari judicial.

Una vegada acceptada la sol·licitud d'accés per part del secretari judicial, el sistema li mostrarà de forma automàtica la informació sol·licitada de manera àgil, senzilla i transparent:

 • Podrà veure detalladament els moviments que la componen

 • En cas de manament de devolució, coneixerà:

  • Quan s'ha fet

  • L'import

  • Nom o raó social que ha fet el cobrament

 • L'estat i la situació de les sol·licituds enviades al jutjat