Planificación patrimonial

Planificació patrimonial

  • Beneficis

Compteu amb un equip d'experts per ajudar-vos a valorar les alternatives existents per a l'ordenació del vostre patrimoni familiar, partint dels vostres objectius i necessitats personals i familiars. El servei de Planificació Patrimonial està a disposició de determinats clients de Banca Privada que requereixin solucions personalitzades per a les seves necessitats específiques en la planificació del seu patrimoni.

Un servei diferencial per al seu patrimoni

Partint sempre dels objectius i necessitats personals i familiars dels clients, la nostra intenció és ajudar-los a valorar les alternatives existents per a l'ordenació del seu patrimoni familiar buscant sempre en primer lloc, la protecció i conservació del patrimoni creat i, posteriorment, la cerca de l'increment d'aquest patrimoni, tant en el moment actual com en el futur relleu generacional a través de mesures conservadores, senzilles i flexibles en el temps.

El nostre servei de Planificació Patrimonial en cap cas constitueix assessorament legal o fiscal, i sempre ha d'estar sotmès al criteri dels assessors particulars del client, externs a Banco Santander.