Planificación patrimonial

Planificació patrimonial

  • Beneficis

Comptarà amb el suport d'un equip d'experts amb qui treballarà per dissenyar estratègies a la seva mida encaminades a minimitzar l'impacte fiscal, i la correcta Planificación Patrimonial, personal i intergeneracional, per al futur dels seus; sense perjudici de la importància de disposar dels seus propis assessors fiscals.

Una correcta planificació es basa en els aspectes següents:

  • Conèixer en profunditat la seva situació patrimonial, els seus objectius vitals, familiars, professionals i les seves necessitats de liquiditat.

  • Organitzar de forma eficient la seva estructura patrimonial, tant personal com societària, adequant-la als seus objectius concrets.

  • Planificar l'obtenció de rendes per cobrir les seves necessitats de consum, evitant fer rendes costoses fiscalment, però no necessàries per cobrir les necessitats esmentades.

  • Minimitzar el cost fiscal que suposa la tinença mateixa de patrimoni en la mesura que l'Impost sobre el Patrimoni no estigui bonificat.

  • Contemplar els seus objectius amb vista a una possible transmissió intergeneracional, procurant incórrer en els costos fiscals mínims possibles.

  • Analitzar les operacions d'inversió i desinversió que farà per tal de detectar possibles actuacions que minimitzin el seu impacte fiscal.

  • Determinar la conveniència de reestructurar els grups societaris familiars.