Comunicación Escrita

Comunicación Escrita

  • Avantatges

La Comunicació escrita de Santander Private Banking li permetrà:

  • Fer un seguiment exhaustiu de l'evolució de les seves posicions.

  • Conèixer-ne la rendibilitat i la fiscalitat.

  • Comparar-les amb l'evolució dels diferents mercats.

  • Analitzar la composició de la seva cartera d'acord amb diferents criteris.

  • Conèixer el desglossament dels seus ingressos i despeses, la qual cosa li permetrà de portar la seva comptabilitat domèstica.

Contacti amb nosaltres