Santander Private Banking Gestión, SA, SGIIC

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, SA, SGIIC (SPBG) és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva, registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 60, especialitzada en la gestió i l'administració d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) i en la gestió discrecional de carteres.

Informació de la gestora Santander Private Banking Gestión, SGIIC, SA:

 

Política de millor execució

 

Informació sobre protecció de dades de SICAV - (PDF , 435Kb)