Santander Private Banking Gestión, SA, SGIIC

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, SA, SGIIC (SPBG) és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva, registrada en la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 60, especialitzada en la gestió i l'administració de societats d'inversió de capital variable (SICAV) i en la gestió discrecional de carteres.

Informació de la gestora Santander Private Banking Gestión, SGIIC, SA:

 

Política de millor execució

Fusió transfronterera de GANABIEN, SICAV, SA –  PARETURN CERVINO

Al lateral hi ha els enllaços en els quals es podran trobar els anuncis i informes de les SICAV l'administració de les quals té encomanada SPBG, i de la mateixa societat.

Fusió Santander Private Banking Gestión SA SGIIC - Popular Gestión Privada SAU SGIIC

Fusió C&S Pamel Inversiones SICAV SA – Nadima Invest SICAV SA