Santander Private Banking Gestión, SA, SGIIC

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, SA, SGIIC (SPBG) és una societat gestora d'institucions d'inversió col·lectiva, registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 60, especialitzada en la gestió i l'administració d'institucions d'inversió col·lectiva (IIC) i en la gestió discrecional de carteres.

Informació de la gestora Santander Private Banking Gestión, SGIIC, SA:

 

Política de millor execució

Fusió transfronterera de GANABIEN, SICAV, SA –  PARETURN CERVINO

Al lateral hi ha els enllaços en els quals es podran trobar els anuncis i informes de les SICAV l'administració de les quals té encomanada SPBG, i de la mateixa societat.

Fusió Santander Private Banking Gestión SA SGIIC - Popular Gestión Privada SAU SGIIC

Fusió C&S Pamel Inversiones SICAV SA – Nadima Invest SICAV SA

Liquidació de PBP Mercados Globales FI en liquidació