Assegurem la seua tranquil·litat i la dels seus

Amb les Assegurances de Protecció Santander,1 imagini el millor

  • Amb l'Assegurança Protecció Llar Flexible2 tindrà la protecció que millor s'adapti a les seves necessitats i comptarà amb el compromís de qualitat que garanteix que un professional vagi al seu domicili com a màxim passades tres hores des de la seva trucada en casos d'urgència, s'avaluïn els danys al cap de 24 hores, es planifiqui el calendari de treballs a les 48 hores i s'iniciï la reparació en un màxim de 72 hores.
    I si no es compleixen els terminis establerts, l'entitat asseguradora et tornarà una quantitat equivalent a la prima anual.3
  • Amb l'Assegurança de Vida Protecció Familiar Plus o Protecció Familiar en Femení4 podrà protegir-se vostè i la seva família davant de la pèrdua d'ingressos en cas de mort o invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa.5
  • Amb l'Assegurança Santander Decessos Prima Única6 vostè i la seva família gaudiran de la tranquil·litat de tenir-ho tot organitzat perquè en els moments difícils es puguin centrar en el més important, i no en tràmits i gestions. Una protecció integral abans, durant i després de la defunció.
  • Amb l'Assegurança Santander Aegon Salut7 tindrà les últimes cobertures i garanties5 disponibles per protegir la seva salut i la dels seus. Amb una oferta variada de productes perquè triï el que millor s'ajusti a les seves necessitats i a les de la seva familia.

A qualsevol oficina de Banco Santander podrà fer una simulació adaptada a les seves necessitats.1. Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
2. Companyia asseguradora: Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA.
3. De conformitat amb les condicions contractuals de la pòlissa d'assegurança. L'abonament de la prima d'assegurança es podrà rebre una sola vegada en cada anualitat de l'assegurança i no serà d'aplicació en els sinistres en els quals no procedeixi reparació, sinó indemnització econòmica, ni en els sinistres exclosos.
4. Assegurances Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení. Companyia asseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.
5. Cobertures subjectes a les condicions del producte d'assegurança contractat.
6. Companyia asseguradora: Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA.
7. Companyies asseguradores: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA i Aegon España, SAU de Seguros y Reaseguros.