Assegurem la seua tranquil·litat i la dels seus

Tenim una àmplia gamma d'assegurances1 per cobrir les teves necessitats i les de la teva família:

  • Amb l'Assegurança La Meva Llar Santander2 tindrà la protecció que millor s'adapti a les seves necessitats i per a les modalitats Ampliada i Integral comptarà amb el compromís de qualitat que garanteix que un professional vagi al seu domicili com a màxim passades tres hores des de la seva trucada en casos d'urgència, s'avaluïn els danys al cap de 24 hores, es planifiqui el calendari de treballs a les 48 hores i s'iniciï la reparació en un màxim de 72 hores.
    I si no es compleixen els terminis establerts, l'entitat asseguradora li tornarà una quantitat equivalent a la prima anual.3
  • Amb l'Assegurança de Vida Protecció Familiar Plus o Protecció Familiar en Femení4 podrà protegir-se vostè i la seva família davant de la pèrdua d'ingressos en cas de mort o invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa.5
  • Amb l'Assegurança Santander Decessos Prima Única6 vostè i la seva família gaudiran de la tranquil·litat de tenir-ho tot organitzat perquè en els moments difícils es puguin centrar en el més important, i no en tràmits i gestions. Una protecció integral abans, durant i després de la defunció.
  • Amb l'Assegurança Santander Aegon Salut7 tindrà les últimes cobertures i garanties5 disponibles per protegir la seva salut i la dels seus. Amb una oferta variada de productes perquè triï el que millor s'ajusti a les seves necessitats i a les de la seva familia.

Per a més informació, apropa't a l'oficina de Banco Santander més propera.1. Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
2. Companyia asseguradora: Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA.
3. L'abonament de la prima d'assegurança es podrà rebre una sola vegada en cada anualitat de l'assegurança i no serà d'aplicació en els sinistres en els quals no procedeixi reparació, sinó indemnització econòmica, ni en els sinistres exclosos. El compromís de qualitat no serà d'aplicació en els sinistres en els quals no procedeixi reparació, ja sigui per la naturalesa del sinistre o per voluntat de l'assegurat. Tampoc serà d'aplicació en els sinistres no coberts per la pòlissa, ni en determinades garanties detallades a les CG.
4. Assegurances Protecció Familiar Plus i Protecció Familiar en Femení. Companyia asseguradora: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.
5. Cobertures subjectes a les condicions del producte d'assegurança contractat.
6. Companyia asseguradora: Santander Generales, Seguros y Reaseguros, SA.
7. Companyies asseguradores: Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA i Aegon España, SAU de Seguros y Reaseguros.