Hipoteques

  • Hipoteca Santander PB

Préstec hipotecari a tipus variable:

  • Per adquirir el seu habitatge habitual o la seva segona residencia.
  • Adquisició d'habitatge habitual: l'import màxim serà el 80% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat).
  • Adquisició de segona residència: l'import màxim serà el 70% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. Termini màxim: 25 anys. (El termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els vuitanta anys d'edat).

Si vols més informació o contractar aquest producte:

 

Contacta amb nosaltres