Secure lending

  • Model Secured Lending

Amb el Model Secured Lending, vostè pot accedir a un préstec o crèdit sobre la base del seu patrimoni financer. L'import del préstec es calcula a partir del valor de mercat dels actius financers que vostè posi com a garantia, i al valor prestable definit per a cada actiu. Amb el model Secured Lending el seu patrimoni li permet d'obtenir finançament a mida.

Si vol més informació o contractar aquest producte:

Contacti amb nosaltres