Sicavs

Sicavs

  • Sicavs

Són vehicles financers que ofereixen flexibilitat en la inversió i un règim fiscal beneficiós, alhora que permeten una gran llibertat d'inversió, tributar a l'1% en el seu impost sobre societats i diferir l'obtenció (i la tributació) de les rendes fins que l'accionista ho consideri convenient o necessari.

Si vol més informació sobre aquest producte posi's en contacte amb un dels nostres Banquers Privats.

Si vol més informació o contractar aquest servei:

Contacti amb nosaltres

Entitat gestora: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN S.A., S.G.I.I.C. Entitat dipositària: Santander Securities Services, S.A.; Entitat promotora: Banco Santander, SA.