Renda Fixa

  • Renda fixa

A Santander Private Banking tenim equips d'assessorament que analitzen la situació del mercat i recomanen activament les emissions de renda fixa que més convenen als clients en funció del seu perfil de risc, concentració d'actiu, etc. L'equip de productes de renda fixa informa, cerca i confecciona carteres a mida en funció de les peticions dels clients oferint-los en tot moment la visió dels especialistes, que tenen àmplia experiència en mercats financers. També es fan estudis sobre les posicions dels nostres clients, analitzant el "momentum de mercat" per tal d'emetre recomanacions de venda i compra, fent així una gestió activa de les carteres dels clients.

Per què invertir en renda fixa?

  • Si manté el títol fins al venciment, la rendibilitat està prefixada durant tota la vida del títol. La rendibilitat serà diferent si el client ven durant la vida del mateix i, en aquest cas, tindrà el risc de mercat.

  • En el cas dels títols de renda pública i en molts dels casos dels títols de renda privada, hi ha un mercat secundari molt potent que en permet la liquiditat immediata.

  • Els emissors d'aquests títols acostumen a ser entitats amb un ràting creditici elevat, encara que també oferim informació, si el client ho sol·licita, d'emissions High Yield.

  • Pensem que és un bon moment de mercat per als actius de renda fixa, sobretot per mantenir-los a venciment i com una molt bona alternativa als dipòsits.


Modalitats

1. Renda fixa pública:

A. Lletres del Tresor

B. Bons i obligacions

C. Cessions temporals

D. Estrips de deute públic

2. Renda fixa privada:

A. Bons d'empreses

B. Pagarés Santander

C. ECP


Si vol més informació o contractar aquest producte:

Contacti amb nosaltres